Gemeente Zutphen Implementatie Omgevingswet in Zutphen

De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Meer dan een wetswijziging is de invoering van de Omgevingswet een stelselherziening, die het proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert. OchtendMensen ondersteunt de gemeente Zutphen in deze transformatie.

De gemeente Zutphen grijpt de Omgevingswet aan als kans om vernieuwend te opereren: in coproductie met de samenleving, gebiedsgericht en integraal werken. Deze manier van werken sluit goed aan bij de koers die in 2015 is ingezet met het programma Zutphen Vooruit. Een organisatieontwikkelingstraject waarin de veranderende rol van de gemeente Zutphen centraal staat. De verbinding met de samenleving is leidend en waar mogelijk treedt de gemeente als faciliterende partner op. In het werken aan de Omgevingswet wordt aangesloten bij de koers van Zutphen Vooruit en andere goede voorbeelden in de organisatie, zoals het wijkgericht werken.

Programmatisch werken

Op dit moment is de implementatie van de nieuwe wet in de gemeente beland in een fase waarbij de principes van de Omgevingswet op een duurzame en stevige manier in de organisatie verankerd moeten worden. Adviestalent heeft hierbij geholpen door het uitwerken van een programmatische aanpak. De ambitie van de gemeente Zutphen is verbonden met doelen en concrete inspanningen voor de komende jaren. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke stappen in Zutphen gezet moeten worden om de organisatie voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Spin in het web

Naast het uitwerken van een programmatische aanpak ondersteunt OchtendMensen de gemeente op verschillende terreinen in deze transformatie. Als een 'spin in het web’ binnen de gemeente, zijn zij onder meer aanspreekpunt voor de Omgevingswet zowel intern als in het contact met de (keten-) partners extern. De transformatie in de manier van werken en houding en gedrag van medewerkers is complex en vraagt om oefening. In pilots wordt geëxperimenteerd met de nieuwe kerninstrumenten en de principes van de Omgevingswet. OchtendMensen zorgen voor het optimaliseren van het leren in de pilots. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het ophalen van lessons learned en het verbinden van de pilots met het programma. Deze acties zijn erop gericht om breed binnen de gemeente Zutphen te leren werken met ‘Omgevingswet’.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.