TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Zutphen Implementatie Omgevingswet in Zutphen

  De gemeente Zutphen bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Meer dan een wetswijziging is de invoering van de Omgevingswet een stelselherziening, die het proces van beleid en uitvoering voor de fysieke leefomgeving ingrijpend verandert. OchtendMensen ondersteunt de gemeente Zutphen in deze transformatie.

  De gemeente Zutphen grijpt de Omgevingswet aan als kans om vernieuwend te opereren: in coproductie met de samenleving, gebiedsgericht en integraal werken. Deze manier van werken sluit goed aan bij de koers die in 2015 is ingezet met het programma Zutphen Vooruit. Een organisatieontwikkelingstraject waarin de veranderende rol van de gemeente Zutphen centraal staat. De verbinding met de samenleving is leidend en waar mogelijk treedt de gemeente als faciliterende partner op. In het werken aan de Omgevingswet wordt aangesloten bij de koers van Zutphen Vooruit en andere goede voorbeelden in de organisatie, zoals het wijkgericht werken.

  Programmatisch werken

  Op dit moment is de implementatie van de nieuwe wet in de gemeente beland in een fase waarbij de principes van de Omgevingswet op een duurzame en stevige manier in de organisatie verankerd moeten worden. Adviestalent heeft hierbij geholpen door het uitwerken van een programmatische aanpak. De ambitie van de gemeente Zutphen is verbonden met doelen en concrete inspanningen voor de komende jaren. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke stappen in Zutphen gezet moeten worden om de organisatie voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

  Spin in het web

  Naast het uitwerken van een programmatische aanpak ondersteunt OchtendMensen de gemeente op verschillende terreinen in deze transformatie. Als een 'spin in het web’ binnen de gemeente, zijn zij onder meer aanspreekpunt voor de Omgevingswet zowel intern als in het contact met de (keten-) partners extern. De transformatie in de manier van werken en houding en gedrag van medewerkers is complex en vraagt om oefening. In pilots wordt geëxperimenteerd met de nieuwe kerninstrumenten en de principes van de Omgevingswet. OchtendMensen zorgen voor het optimaliseren van het leren in de pilots. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het ophalen van lessons learned en het verbinden van de pilots met het programma. Deze acties zijn erop gericht om breed binnen de gemeente Zutphen te leren werken met ‘Omgevingswet’.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen