TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Vacature 2024-04-25
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Parlan - Manager Human Resources

  Parlan is een jeugdzorgorganisatie die kinderen en gezinnen helpt als opvoeden of opgroeien problemen geeft en biedt specialistische jeugdhulp met een warm hart. Parlan biedt jaarlijks hulp en behandeling aan ongeveer 2900 kinderen en jongeren in Noord-Holland door bijna 800 betrokken medewerkers.

  Parlan staat naast de kinderen, jongeren en gezinnen die zij hulp bieden. Dat betekent dat Parlan open, eerlijk en transparant is. Parlan is er altijd indien nodig en niets is te gek. Vertrouwen en respect is hierbij belangrijk. Zij hebben groot respect voor alle kinderen en jongeren die zij begeleiden en behandelen, en dat respect krijgt Parlan ook terug. Deze bevlogenheid blijkt ook uit de missie en visie van Parlan.

  Onze missie

  Wij staan voor een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen in Noord-Holland. Kinderen en jongeren die door complexe problematiek of situatie in hun ontwikkeling worden bedreigd. Dát zijn onze kinderen.

  Onze visie

  Wij zetten ons in voor kinderen en gezinnen die zich eenzaam of onbegrepen voelen. We willen er vroegtijdig voor hen zijn en hen pas loslaten wanneer dat kan. We gaan ervoor dat ze zich thuis voelen en het vertrouwen hebben dat ze ertoe doen. Dát is wat ons drijft.

  Parlan werkt voor 24 gemeenten, heeft 500 pleeggezinnen en 30 gezinshuizen. In 2023 bedroeg de netto omzet van Parlan ca € 55.000.000,-.

  De opgave voor HR

  In de afgelopen tijd is de positie van de HR-manager binnen Parlan tijdelijk ingevuld geweest. Gedurende deze periode is er gestart met het herstructureren van de basis van HR, waarbij duidelijk is geworden waar de prioriteiten liggen voor verdere ontwikkeling.

  Voor de nieuwe HR-manager ligt de taak enerzijds bij de verdere ontwikkeling van het team binnen de HR-afdeling. Dit omvat het aanscherpen van competenties en het investeren in de professionaliteit van de teamleden. De ambitie is om de ontwikkeling richting een rol als businesspartner van het management te stimuleren, met minder nadruk op de rol van uitvoerder van het management. Daarnaast is investering in HR-thema's zoals duurzame inzetbaarheid, binden en boeien van medewerkers, herziening van functiehuis en beloningsbeleid, inzet van flexibel personeel en strategische arbeidsmarktcommunicatie van belang.

  Anderzijds is het cruciaal dat HR beter aansluit bij de behoeften van het primaire proces en dat de verbinding daarmee wordt versterkt, zodat duidelijk wordt welke meerwaarde HR kan bieden. Een innovatieve dienstverlening die processen helder en efficiënt inricht, is hierbij essentieel. Een goede balans tussen het op orde hebben van de basis, het handhaven van rust, en innovatie is van groot belang. De organisatie vraagt daarom om een HR-manager die actief meedenkt en participeert in de ontwikkelingen binnen Parlan op bredere schaal.

  De HR-manager rapporteert aan de directeur Services & Advies, maakt deel uit van het managementteam van Services & Advies, is bij relevante onderwerpen aanwezig bij directieoverleggen van Parlan en speelt een actieve rol richting OR en vakbonden. Ook vindt er op regelmatige basis overleg plaats met de bestuurder. 
  De manager geeft leiding aan een HR-team van zeven medewerkers, bestaande uit twee recruiters, twee HR-adviseurs, een senior adviseur vitaliteit & verzuim, twee praktijkbegeleiders en een adviseur opleiding & ontwikkeling.

  Het profiel

  Als manager heb je ervaring in leidinggeven binnen een HR-afdeling en zie je het als een uitdaging om het HR-team weer op de kaart te zetten. Je hebt zowel de vaardigheden om hands-on samen met je team concrete taken uit te voeren en daarvoor de goede dingen te doen als om op strategisch niveau met de directie en het management samen te werken om vanuit HR een bijdrage te leveren aan de koers die Parlan uitzet. Interesse in jeugdzorg, het vermogen om snel in te leven in de kern van de dienstverlening van Parlan, en begrip van de uitdagingen waar Parlan dagelijks voor staat, zijn van essentieel belang.

  Verder verwachten we van jou als HR-manager:

  • Ten minste een HBO-werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van HR waar moderne HR-instrumenten deel van uitmaken.
  • Ervaring in het bouwen en professionaliseren van een HR-team, zowel op persoonlijk vlak als in het ontwikkelen van een passend HR-instrumentarium.
  • Een heldere visie op het vakgebied HRM, met het vermogen om snel en adequaat in te spelen op de thema's die spelen binnen jeugdzorg en specifiek binnen Parlan.
  • Ervaring in het uitvoeren van veranderopgaven en op strategisch niveau te acteren. 
  • Een bewezen trackrecord op thema’s vitaliteit, verzuimbeleid en behoud en ontwikkeling van medewerkers.
  • Het vermogen prioriteiten te stellen en een consistent en daadkrachtig optreden.
  • Goede communicatieve vaardigheden, het vermogen draagvlak te creëren, een luisterend oor te bieden, betrokken te zijn, gemakkelijk te bewegen binnen de organisatie en toegankelijk te zijn voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede relatie onderhoudt met de ondernemingsraad en de vakbonden.

  Arbeidsvoorwaarden

  Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO Jeugdzorg schaal 12 met een maximum bruto jaarsalaris van circa € 92.000, -- bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Het betreft een aanstelling van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de manager voor 1 augustus 2024 te benoemen. Parlan laat zich in deze procedure begeleiden door Dorris Spaans, partner van TwynstraGudde Executive Search.

  De kennismakingsgesprekken met Dorris Spaans vinden online plaats op 21, 22 en 23 mei 2024. De gespreksrondes met de selectiecommissie zijn in week 22 en 23 en het vervolggesprek vindt plaats in week 24 van 2024.

  Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Vragen over deze functie mogen worden gericht aan Dorris Spaans van TwynstraGudde Executive Search via (uds2@tg.nl). 

  Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 22 mei 2024 uw motivatiebrief en cv t.a.v. mevrouw D.E. Spaans o.v.v. sollicitatie manager HR Parlan via onderstaande button.

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.