Regie op besluitvorming Precies weten wat er speelt

De informele kant van besluitvorming is vaak onzichtbaar en lastig te doorgronden. Terwijl er vaak veel invloed vanuit gaat.

De formele, zichtbare kant van besluitvorming is vaak het meest tastbaar. We hebben het dan over ‘wie de besluiten nemen’, welke procedures je volgt, wat de stappen en spelregels zijn, en welke formats en termijnen er gelden.

Scherp oog en oor

Daarnaast is er de informele kant. Hoewel de officiële besluiten worden genomen aan de vergadertafel, is er in de dagen en weken ervoor vaak al informeel contact. Bestuurders en hun adviseurs tasten af hoe de andere partijen erin zitten. Om deze informele kant goed te begrijpen is het belangrijk dat je een scherp oog en oor hebt voor wat er binnen een organisatie speelt en wat er op de organisatie en de bestuurder afkomt. Wij helpen je meer inzicht te krijgen in ‘het hoofd van de bestuurder’. Wat heeft de beslisser op zijn bordje aan andere dossiers? Welke andere processen kunnen van invloed zijn?

Inzicht in bestuursstijlen

Ook maken wij je bewust van verschillende bestuursstijlen. Verschillende typen bestuurders hechten aan verschillende typen informatie (bijvoorbeeld risicogedreven, met oog voor het electoraat of bepaalde specifieke belangen of juist gedreven door financiën en efficiency). Wat zijn de voorkeuren van de bestuurder(s) in jouw project en hoe informeer je jouw bestuurder het best?

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.