3-daagse compacte training Programmamanagement: maak je eigen opgave tot een succes

Nieuwe data voor het najaar volgen!

Met  deze training leg je een eerste basis voor het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken diverse aspecten waarmee je in programma’s te maken krijgt. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, ontwikkelaars van Werken aan Programma’s, Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Deze training bestaat uit 3 losse cursusdagen, verspreid over een paar maanden. 

Na deze training heb je:

  • Een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
  • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
  • Een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's.
  • Meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
  • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je eigen programma.
  • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
  • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

    In onze vierdaagse training en onze zesdaagse training gaan we uitgebreider op elk onderwerp in en voegen we meer onderwerpen aan het programma toe (denk aan risicomanagement, verandermanagement, e.d.).

In het kort

Duur van de opleiding

3 dagen van 09.00-17.00 uur

Prijs

€ 1.950,00 exclusief btw

Doelgroep

Mensen die de basis van programmatisch werken willen kennen en leren toepassen in hun eigen praktijk.

Locatie

centraal in Nederland

Inschrijven

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagement-gedachtegoed. Deelnemers ontvangen (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mensen die zich oriënteren op het vak programmamanagement en zich in de rol van programmamanager willen ontwikkelen. Bij voorkeur hebben de deelnemers een eigen programma onder handen of werken zij aan een opgave die mogelijk een programmatische aanpak verdient.  Als je geen programma onder handen hebt, maar wel denkt dat deze training passend is, neem dan contact met ons op.

Programma

We werken bij deze training werken vanuit het gedachtegoed zoals beschreven in Werken aan Programma's, Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. 

Dag 1 - (09.00-17.00 uur)
Ochtend: de kern van programmamanagement (kiezen)
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. Tenslotte zetten we de essenties van programmamanagement op een rij.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma (programmeren)
We gaan in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierin staan vragen centraal als: wat is de visie? Welke strategie en aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Tussen dag 1 en dag 2 werk je aan je eigen programma op basis van de inzichten uit de eerste dag. Je bereidt jezelf ook voor op de tweede dag, onder meer door je in te lezen op de thema's.

Dag 2 - (09.00-17.00 uur)
Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang (besturen)
In dit onderdeel staat het managen, het besturen, centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Middag: inrichten van de programmaorganisatie (organiseren, beslissen)
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de lijnorganisatie(s) eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf als programmamanager? Welke rolopvatting heb jij?

Tussen dag 2 en dag 3 werk je aan je eigen programma op basis van de inzichten uit het eerste blok. Je bereidt jezelf ook voor op de derde dag, onder meer door je in te lezen op de thema's.

Dag 3 - (09.00-17.00 uur)
Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's (samenwerken)
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de betrokken onderdelen binnen een organisatie of tussen onafhankelijke organisaties. We reiken diverse perspectieven op die samenwerking aan en gaan onder meer in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: inzicht krijgen in je eigen leiderschap als programmamanager (leidinggeven)
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig formele macht en dus moet het van zijn/haar persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in de verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Dat doen we aan de hand van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Tijdsinvestering

Deze training bestaat uit drie losse dagen. Alle dagen werken we van 09.00 tot 17.00 uur. Tussen de dagen zit een periode van ca. 4-5 weken. In die tijd werk je aan de toepassing op je eigen programma. Reken op ca. 2-4 uur eigen investering tussen de trainingsdagen.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim 2 decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.

bjorn prevaas - bolletje

Björn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Hij werkt sinds 2018 als zelfstandig adviseur. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

Helmuth en Björn schreven (samen met Jo Bos) het boek Leiderschap van de Programmamanager (2018). Beiden zijn lid van het kernteam van PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'Programmamanagement' verder ontwikkelen.

Online leer- en kennisomgeving, materialen en community

Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Bovendien ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. En krijg je ons boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname word je automatisch lid van PGM Open (www.pgmopen.nl.

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 1.950,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, accommodatie en catering (ontvangst met cake/koek, diverse soorten koffie en thee vanaf buffet in koffielounges, lunchbuffet met live cooking). Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via opleidingen@tg.nl.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien je de training wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

Meer trainingen

Ook faciliteren wij open intervisiegroepen voor programmamanagers.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.