3-daagse training Compacte training programmamanagement

3 dagen: 8 en 29 november en 13 december 2022

Tijdens deze compacte training werk je aan het verstevigen van je basis in het vak van programmamanagement. We nemen verschillende onderwerpen onder loep die je tegenkomt bij het werken aan een programma. Denk aan inhoudelijk vormgeven en het organiseren van een programma en het leidinggeven aan de opgave. We reiken je theorie, concepten en voorbeelden aan en werken veel met en vanuit de eigen praktijk van de deelnemers. 
Deze training bestaat uit drie losse dagen, verspreid over een paar maanden. Na afloop van de training  nodigen we je uit voor deelname aan intervisiebijeenkomsten. We bieden ook een vierdaagse en een uitgebreide training programmamanagement aan. Daarin gaan we dieper op de onderwerpen in en bieden we extra onderwerpen aan zoals risico- en verandermanagement.
De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, ontwikkelaars van Werken aan Programma’s, Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Deze training bestaat uit 3 losse cursusdagen, verspreid over een paar maanden. 

Na deze training heb je:

  • Een eerste beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
  • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
  • Een basis voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's.
  • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
  • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

In het kort

Datum

Dinsdag 8 en 29 november en 13 december 2022

Duur van de opleiding

3 dagen van 09.00-17.00 uur

Prijs

€ 2.395,00 exclusief btw

Doelgroep

Mensen die de basis van programmamanagement willen leren kennen en toepassen in hun eigen praktijk.

Locatie

Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder.
Routebeschrijving

Inschrijven

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagement-gedachtegoed. Deelnemers ontvangen veel (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mensen die zich oriënteren op het vak programmamanagement en zich in de rol van programmamanager willen ontwikkelen. Bij voorkeur hebben de deelnemers een eigen programma onder handen of werken zij aan een opgave die mogelijk een programmatische aanpak verdient.  Als je geen programma onder handen hebt, maar wel denkt dat deze training passend is, neem dan contact met ons op.

Programma

Hieronder vind je een beknopte weergave van het programma van de training, gebaseerd op het gedachtegoed van Werken aan Programma's en de daarin beschreven thema's alsmede het Program Canvas. Ook het boek Leiderschap van de Programmamanager krijgt een plek. Daarnaast zetten we onze ruime praktijkervaring met programma's in. Voorafgaand aan de training vragen we je om je goed voor te bereiden, door je in te lezen op de thema's van de eerste dag. Daarvoor krijg je toegang tot een online leeromgeving en de website van Werken aan Programma's. 

Dag 1: kiezen en programmeren
Ochtend: kiezen voor programmamanagement
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We gespreken welke positie, rol en toegevoegde waarden programma's kunnen hebben in het nastreven van die organisatiedoelen. Ook maken we helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s, opgaven en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma
In dit dagdeel gaan we in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierbij staan vragen centraal als: wat is de visie? Hoe kom je tot een goede aanpak met heldere doelen? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn o.a. het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Tussen dag 1 en dag 2 werk je aan je eigen programma op basis van de inzichten uit de eerste dag. Je bereidt jezelf ook voor op de tweede dag, onder meer door je in te lezen op de thema's.

Dag 2: besturen, organiseren en beslissen
Ochtend: grip krijgen en houden op je voortgang 
Deze ochtend staat het managen, het besturen van een programma centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Middag: inrichten van de programmaorganisatie
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de lijnorganisatie(s) eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf als programmamanager? Welke rolopvatting heb jij?

Tussen dag 2 en dag 3 werk je aan je eigen programma op basis van de inzichten uit het eerste blok. Je bereidt jezelf ook voor op de derde dag, onder meer door je in te lezen.

Dag 3: samenwerken en leidinggeven
Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen onderdelen binnen een organisatie of tussen organisaties. We reiken diverse perspectieven aan op die samenwerking en gaan in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager 
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. De manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig formele macht en dus moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in de verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Dat doen we aan de hand van het boek Leiderschap van de programmamanager.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Tijdsinvestering

Deze training bestaat uit drie losse dagen. Alle dagen werken we van 09.00 tot 17.00 uur. Tussen de dagen zit een periode van enkele weken. In die tijd werk je aan de toepassing op je eigen programma. De tijdsinvestering voor voorbereiding op de trainingsdagen en de doorvertaling naar je eigen praktijk handt mede af van je eigen ambitie en toewijding.

Intervisie

Na de training nodigen we je uit om deel te nemen aan online intervisiebijeenkomsten. Deze bieden we kosteloos aan. 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim twee decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.

bjorn prevaas - bolletje

Björn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 2018 heeft hij een eigen adviesbureau, Good Work Company. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

Helmuth en Björn schreven samen met Jo Bos het boek Leiderschap van de Programmamanager (2018). Beiden zijn lid van het kernteam van PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied programmamanagement verder ontwikkelen en programmamanagers bij elkaar brengen.

Online leer- en kennisomgeving

Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. We stellen onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s open. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Ook ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten, een koker met canvasposters en het boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname word je automatisch uitgenodigd voor PGM Open. 

Investering

De kosten voor deze training bedragen € 2.395,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, accommodatie en catering. Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via opleidingen@tg.nl.

TwynstraGudde en GoodWorkCompany zijn maatschappelijk betrokken. Wij bieden in elke training één plek kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede doelen organisatie die afhankelijk is van externe giften/donaties. Zij betalen alleen de verblijfskosten. Neem voor meer informatie hierover contact op met Anje Strikwerda (opleidingen@tg.nl).

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en/of de training willen annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

Meer trainingen programmamanagement

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.