Blogreeks Waardevolle data voor ontwikkeling naar effectieve samenwerking

Het belang van goede samenwerking en effectief samenwerkingsgedrag wordt al tijden onderkend in de bouw- en infrasector. Niet alleen op strategisch niveau, maar ook op de werkvloer. Al bijna twintig jaar voeren wij assessments uit in deze sector met als doel bij te dragen aan het selecteren van de juiste samenwerkingspartners voor grote of complexe projecten. Dat doen we met name voor publieke opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, hoogheemraden en gemeenten. Ook netbeheerders die voor grote investeringen in de ondergrondse infra staan, stellen samenwerken steeds vaker als selectie- en gunningscriterium.

Toegevoegd door Elske Schrijvers op 27 september 2022

Om te toetsen of een potentiële samenwerkingspartner over de gewenste samenwerkingsvaardigheden beschikt, maken opdrachtgevers meer en meer gebruik van een samenwerkings- of teamassessment in de aanbestedingsprocedure. Zo’n assessment geeft inzicht in de samenwerkingsvaardigheden van het team, de sterke punten en de verbeterpunten. Tijdens een aanbesteding wordt dit primair ingezet als selectiemiddel, om de juiste samenwerkingspartners te kiezen. 

Elkaar leren kennen

Maar er is meer: een vaak gehoord voordeel is dat ‘kandidaatteams’ van opdrachtnemers en het team van opdrachtgever elkaar tijdens zo’n assessment al enigszins leren kennen in hun verschillende rollen. En de onderlinge dynamiek en wijze van werken ervaren. We horen vaak dat de volgende fase van de aanbesteding of de start van het project, na gunning, om die reden sneller en vloeiender gaat. 

Waardevolle data om effectieve samenwerking te ontwikkelen

Ontwikkeling blijft nodig: benut de data

Goed nieuws natuurlijk, maar er speelt nog iets en daar zit onze oproep. Want inzicht in de sterke punten en ontwikkelpunten wil nog niet zeggen dat het project en de samenwerking vanzelfsprekend soepel gaan verlopen. Net zoals een goed plan van aanpak niet betekent dat de realisatie zonder inzet en aandacht als vanzelf leidt tot het gewenste resultaat. Investeren in de samenwerking en het ontwikkelen van samenwerkingsgedrag blijven nodig. Het assessment levert veel data om tot effectieve samenwerking te komen. En het is onze ervaring dat veel van deze data onbenut blijven en partijen al snel weer overgaan tot de orde de dag. Er volgen nog wel Project Start ups en Project Follow ups om de samenwerking verder vorm te geven, maar de aandacht voor de ontwikkelpunten verwatert. Onze oproep is dan ook: benut die waardevolle data vanuit het assessment.

Rapport biedt handvatten

Eén van die bronnen is het assessmentrapport. Wij, assessoren, observeren en beoordelen het gedrag van potentiële samenwerkingspartners tegen vooraf vastgestelde en gecommuniceerde gedragscriteria (het gewenste samenwerkingsgedrag). Er volgt een assessmentrapport met een score en onderbouwing. Het rapport geeft naast deze scores en onderbouwing ook een samenvatting van sterke punten en ontwikkelpunten, in de vorm van aanbevelingen. Ga met die aanbevelingen verder. Het zijn handvatten voor verdere ontwikkeling.

Analyse ook voor opdrachtgeversteams

Hoewel het team van de opdrachtgever niet meegenomen wordt in de beoordeling, heeft ook dat team sterke punten en ontwikkelpunten laten zien in het assessment. Teamleden van de opdrachtgever zijn dan ook vaak benieuwd ‘hoe zij het gedaan hebben?’. Voor de opdrachtgeversteams maken we dan ook altijd een notitie met onze observaties over hun sterke punten en ontwikkelpunten. En net als bij de teams van opdrachtnemers voeren we ook met hen een gesprek over onze bevindingen. Het is geen volwaardig assessmentrapport, maar wel een waardevolle analyse van hun samenwerkingsvaardigheden.

Nulmeting

Als partijen na gunning bereid zijn hun sterke punten en ontwikkelpunten te delen, hebben zij een nulmeting van hun onderlinge samenwerking te pakken. Dit is het beginpunt voor het verder ontwikkelen en ten gelde maken van de samenwerking. Investeren en alert blijven op die sterke punten en ontwikkelpunten is nodig. Als je niets doet, weet je zeker dat het minder effectieve samenwerkingsgedrag (de ontwikkelpunten) blijft en dat, in moeilijkere tijden, het projectsucces en de samenwerking daar onder zullen lijden.

Ontwikkelprogramma naar effectieve samenwerking

Onze aanmoediging is dan ook: organiseer ook ná het assessment een ontwikkelprogramma en begeleiding op maat. Het assessment is geen eindpunt van de focus op samenwerking. Leg het rapport en al het geleerde niet in de kast, maar zie het als beginpunt voor verdere ontwikkeling. Want voor elke samenwerkingsrelatie geldt: geef het aandacht, het gaat niet vanzelf.

Dit blog is in samenwerking met Joke Scholten (Latere Advies) en Anne-Mart Prins geschreven. Voor onze assessmentpraktijk werkt TwynstraGudde nauw met hen samen.

In het volgende blog schrijven we over sturende elementen en factoren in de sector, waardoor bepaalde essentiële samenwerkingsvaardigheden minder goed uit de verf komen. Wil je deze als eerste ontvangen? Laat hieronder je gegevens achter.

Ja, ik ontvang graag het vervolgblog

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.