Blog Vijf succesfactoren voor het realiseren van duurzaamheidsambities

Duurzaamheid is in het Facility & Workplace Management marktonderzoek 2019 als belangrijkste trend naar voren gekomen. Ook is de verwachting dat duurzaamheid de aankomende jaren de belangrijkste trend blijft.

Toegevoegd door Wietske Theloesen op 10 april 2019

Uit de resultaten van het marktonderzoek blijkt dat 73% van de respondenten werkzaam is voor een organisatie die duurzaamheidsambities heeft geformuleerd. Het aantal respondenten dat aangeeft dat er concrete maatregelen aan deze ambities zijn verbonden, is een stuk lager. Hieruit blijkt dat ambities er volop zijn, maar de concrete plannen iets minder. Hierbij staan organisaties, zowel publiek als privaat, nu voor de opgave om lange termijnambities te vertalen naar concrete plannen met maatregelen.

Duurzaamheid staat niet enkel in de facility & workplace markt hoog op de agenda. In alle sectoren komt duurzaamheid wel aan bod en ook in de politiek gaat er geen dag voorbij zonder dat duurzaamheid en het klimaatakkoord benoemd worden. Inmiddels zijn er in Nederland allerlei maatregelen vastgelegd in het klimaatakkoord om een reductie in uitstoot van CO2 te realiseren. De gebouwde omgeving is bij uitstek de plek om hier aan bij te dragen: de gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de jaarlijkse productie van CO2. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen wordt gefocust op de stenen, maar ook op het gebruik en diensten binnen een gebouw.

‘Iets met duurzaamheid’

Er kan, en wordt, op vele manieren invulling gegeven aan duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving: van afvalscheiding tot circulaire gebouwen en eigen energieopwekking. De verscheidenheid aan mogelijkheden om invulling te geven maakt het echter complex om duurzaamheid eenduidig te maken. Zo heeft iedereen al eens in een vergadering de vraag gehoord of er nog 'iets met duurzaamheid' gedaan wordt? De verschillende manieren waarop je kan verduurzamen lijken eindeloos, dus waar zet je binnen je eigen organisatie nu de eerste stap? Hoe doe je nou 'iets met duurzaamheid'?

In het marktonderzoek is deze vraag met meerdere experts besproken. Uit gesprekken met deze experts en early adopters zijn er vijf succesfactoren geformuleerd voor het realiseren van duurzaamheidsambities

1. Formuleer ambitieuze doelstellingen

Wees ambitieus en creatief! 'Voor het stellen van doelen zijn er geen excuses om niet zo ambitieus mogelijk te zijn. Een doelstelling die op het eerste oog onmogelijk lijkt, daagt juist uit tot creatieve oplossingen.' (Fiona van ’t Hullenaar, Universiteit Utrecht)

2. Integreer duurzame doelstellingen in de organisatie- en bedrijfsstrategie

Duurzaamheid raakt de hele organisatie, niet enkel één afdeling. De integratie van duurzaamheid in de gehele organisatie is daarom een belangrijke succesfactor. En tevens een mogelijke verklaring voor het feit waarom duurzaamheidsambities in mindere mate geconcretiseerd worden: duurzaamheid wordt vaak wordt belegd bij een specifieke (duurzaamheids-)afdeling waardoor het op één plek in de organisatie maar wordt opgepakt. 'Organisaties moeten van een aparte duurzaamheidsstrategie naar een integrale duurzaamheidsstrategie gaan.' (Linda Midgley, PwC)

3. Activeer de eigen organisatie

Als ambities en doelen helder geformuleerd zijn, moeten ze nog werkelijkheid worden. Om ambitie werkelijkheid te laten worden, is verandering van gedrag en dagelijkse routines vereist. De mensen binnen de eigen organisatie moeten geactiveerd en gemotiveerd worden om bij te dragen aan de doelstellingen. Dit is onder andere mogelijk door het tonen van voortgang en resultaat. 'Juist om die reden was het zo belangrijk dat de duurzaamheidsinvesteringen in onze gebouwen zo ambitieus en zichtbaar werden.' (Joost Brouwers, Wellantcollege)

4. Samenwerken is de sleutel tot succes

Duurzaamheidsambities hebben vrijwel altijd betrekking op meerdere organisatieonderdelen. Als een samenwerking binnen en tussen organisaties goed is ingericht staan de klokken gelijk en ligt er een basis om effectief aan de slag te gaan. 'Door samenwerking tussen alle partijen in de keten is het mogelijk geweest The Green House te realiseren: door net anders te denken, integraliteit te bewaken en de keten te betrekken.' (Ernest van de Voort, Facilicom)

5. Maak het meetbaar

Tot slot is en blijft het belangrijk om duurzame doelstellingen meetbaar te maken. Hiermee wordt de voortgang bewaakt en worden de resultaten getoond. Op het oog simpele of kleine maatregelen leveren vaak meer op dan gedacht, en vaak komt het inzicht pas na het zien van resultaten. Het Wellantcollege heeft als voorbeeld het uitschakelen van een deel van de buitenverlichting tijdens vakanties benoemd. 'Achteraf gezien heel logisch maar je moet de data wel weten te ontsluiten om vervolgens om tot actie te komen.' (Thomas Nobel, Wellantcollege)

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.