Blogreeks - blog 1 van 2 Vergroot je maatschappelijke impact en maak winst!

Van organisaties wordt steeds meer verwacht om, naast financiële waarde, ook waarde op sociaal en milieu vlak te creëren. Dit vraagt om nieuwe strategieën die niet alleen impact hebben op de organisatie, maar ook onze samenleving in zijn geheel; strategieën vanuit een holistisch perspectief dus. Ik heb in de afgelopen maanden wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de implementatie van duurzame strategieën. In dit blog vertel ik meer over het begrip duurzame ontwikkeling en waarom organisaties duurzame strategieën moeten ontwikkelen.

Toegevoegd door Ruud van Beek op 1 juli 2022

In de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor uitdagingen op sociaal en milieu vlak. Denk aan luchtvervuiling of klimaatverandering aan de ene kant, maar ook sociale gelijkheid en toegang tot onderwijs aan de andere kant. Het blijkt dat we aan de ene kant tekort schieten op onze sociale normen en waarden, maar aan de andere kant te veel doen waardoor we over de grenzen van onze aarde zijn gegaan.

De donkergroene ‘donut’ hieronder is waar duurzame ontwikkeling plaatsvindt. Duurzame ontwikkeling houdt dus rekening met de grenzen van onze aarde, met daarin onze sociale basisbeginselen als minimale voorwaarde. Beter bekent zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s), die als het ware een operationalisering zijn van de uitdagingen die aan de buitenkant van de ‘donut’ worden beschreven.

Duurzame strategie figuren blog

Deze SDG’s kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: economisch, sociaal en milieu. Het heeft weinig zin om je als organisatie te focussen op één van de SDG’s. Het effectief oplossen van onze uitdagingen vraagt om een holistische kijk met geïntegreerde aanpak. Voor je organisatie betekent dit dat strategie en finance met elkaar geïntegreerd moeten worden. Dit biedt een uitdaging omdat de naam finance al genoeg suggereert. Deze afdeling focust zich op de financiële waardecreatie van je organisatie. Vanuit strategie kan er dus een mooie duurzame strategie worden ontwikkeld, maar als finance alleen stuurt op de euro’s kan een duurzame strategie niet succesvol zijn. Dit vraagt dus om sustainable finance.

Duurzame strategie figuren blog2

Sustainable Finance is een manier om niet alleen op financieel (F), maar ook op sociaal (S) en milieu (E) vlak waarde te creëren. Het doel is om de geïntegreerde waarde van deze drie variabelen te maximaliseren. Wat blijkt nu uit wetenschappelijk onderzoek? Organisaties die geïntegreerde waardecreatie nastreven (en hierover rapporteren) presteren op lange termijn beter op financieel vlak dan organisaties die alleen op financiële waarde sturen.

Een extra goede reden dus om over te stappen naar een duurzame strategie. Het creëert namelijk winst voor alle betrokkenen en op de lange termijn zijn hier zelfs aandeelhouders bij gebaat. Een goed voorbeeld hiervan is hoe een aantal internationale vervoersbedrijven omgaan met de teruggelopen passagiersaantallen door de Coronacrisis. Financieel gaat het minder met deze internationale vervoersbedrijven, maar door opgaves met elkaar te integreren kun je veerkrachtig reageren als organisatie en waarde blijven creëren op milieu of sociaal vlak. Dat betaalt zich later weer terug in financiële waarde.

Ik heb onderzoek gedaan naar sustainable finance en hoe dit zich verhoudt met strategie en de veerkrachtigheid van je organisatie. Ik praat graag met je door en bespreek de spanningsvelden tussen finance en strategie die ik in mijn onderzoek vaststelde. Mail of bel me gerust!

Een lange termijnvisie is noodzakelijk om een juiste duurzame strategie te ontwikkelen. In blog 2 van deze reeks beschrijf ik de futuring aanpak om de duurzame strategie van je organisatie te bepalen. 

HubSpot Video

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.