Vastgoed Masterclasses 2022 Impact op toekomstbestendige huisvesting

Na lange tijd van afwezigheid door corona organiseren we op donderdag 19 mei 2022 weer de Vastgoed Masterclasses. In de afgelopen periode is de wereld om ons heen veranderd. Als vastgoedprofessional heb je nog meer dan anders te maken met het verduurzamen van je vastgoed, zijn er steeds meer stakeholders waar je rekening mee moet houden en door corona zijn mensen anders gaan werken. Hoe zorg je ervoor dat je vastgoed blijft aansluiten op al deze ontwikkelingen? Tijdens de Vastgoed Masterclasses gaan we hierover graag met jou in gesprek om elkaars ervaringen te delen en van elkaar te leren. 

Toegevoegd door Wietske Theloesen op 20 oktober 2021

Programma

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

  • 13.00 uur: Inloop
  • 13.30 uur: Plenaire opening
  • 14.30 uur: Pauze
  • 14.45 uur: Deelsessieronde 1
  • 15.30 uur: Pauze
  • 15.45 uur: Deelsessieronde 2
  • 16.30 uur: Borrel

Plenaire opening

We openen deze masterclasses met twee interessante lezingen.

Hoe organiseer je duurzaamheid
Schiphol Real Estate en Fay van Zeijl
Schiphol wil de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn. Haar vastgoed portfolio is onderweg om in 2030 gasloos en emissievrij te zijn. Om dit te bereiken worden de aanpassingen aan bestaande gebouwen en gebiedsinrichting gedaan. Schiphol deelt haar visie en aanpak over de uitdagingen van de verduurzamingsopgave en de daarbij komende organisatorische opgave.

Interventiemogelijkheden voor jouw vastgoedopgave
Aniek Janssen
De wereld om ons verandert in razend tempo en de coronacrisis heeft de huisvestings- of vastgoedopgaven van deze tijd alleen maar complexer gemaakt. Als vastgoedprofessional wik en weeg je over de geschikte tools en methodieken om je opgave te realiseren. Onze ervaring is dat je vaak teruggrijpt op één (of misschien twee) handje(s)vol beproefde interventies.

Aniek Janssen, senior adviseur Leadership and Change en tevens auteur van het Groot Interventieboek, neemt je mee in de wondere wereld van interveniëren. In hoeverre ben jij je bewust van de wijze waarop je intervenieert binnen jouw organisatie? Welke instrumenten zitten er in jouw rugzak en wat voor type interventies zijn dat? We maken je nieuwsgierig naar interventiemogelijkheden, dagen je uit je eigen repertoire te verbreden en inspireren je om buiten je eigen kaders te denken als jouw opgave daarom vraagt.

Masterclasses

Tijdens de Vastgoed Masterclasses bieden we je de gelegenheid twee interessante masterclasses over actuele thema’s te volgen. Je kunt kiezen uit de onderstaande masterclasses.

Deelsessieronde 1

Post-corona werken
Carlijn Kramer
Het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken, het ‘hybride werken’, wordt door de Rijksoverheid gezien als Het Nieuwe Werken in post-corona tijd. Dit betekent een combinatie van thuiswerken, kantoordagen, fysiek en virtueel ontmoeten. We zien dat veel andere kantoorhoudende organisaties dit als uitganspunt overnemen. Maar hoe richt je dat als organisatie op een goede manier in? Dat vraagt iets van ICT, HR-beleid en natuurlijk kantoorindeling.

Een van de voorlopers in het vormgeven van deze kantoortransitie is de Rechtbank Midden Nederland, waar op dit moment een grootschalige verbouwing van het kantoor plaatsvindt. Samen met het Hoofd Huisvesting en Facilitair Edwin Lap gaan wij in deze sessie in op hoe het post-corona werken de visie op het kantoorconcept tijdens de ontwerpfase heeft veranderd en hoe oude barricades door corona zijn omgegooid om dit mogelijk te maken.

Vormgeven van de verbeteropgave in jouw vastgoedorganisatie
Wouter Dreimüller
Er speelt veel in de wereld van (maatschappelijk) vastgoed. Hoge duurzaamheidsambities, stijgende bouwprijzen en grote druk op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat vastgoedorganisaties onder toenemende druk staan om te presteren in een steeds complexere omgeving. Een kritische blik op de professionaliteit en invulling van het vastgoedmanagement, en of de werkwijze nog wel aansluit bij de verwachtingen, is daarom van belang. Een analyse uitvoeren en mogelijke verbeteringen signaleren is echter niet genoeg. Het is de uitdaging om de gesignaleerde verbeteringen te vertalen naar een praktisch en haalbaar plan.

In deze sessie bespreken we een aanpak om vastgoedorganisaties tegen het licht te houden en delen we diverse interventies die organisaties hebben geholpen om hun verbeteropgave vorm te geven. We behandelen veel voorkomende verbetervraagstukken en onderzoeken hoe deze in de praktijk kunnen worden aangepakt. Dat doen we op basis van spraakmakende voorbeelden en concrete interventies.

Belang van evalueren van projecten - lessen die elke keer terugkomen
Wicher Schönau
Professioneel opdrachtgeverschap vraagt dat je elke keer leert van projecten. Maar hoe doen grote organisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten en universiteiten dat eigenlijk? Het optekenen van een paar lessons learned betekent nog niet dat de ervaringen gedeeld zijn, laat staan zijn verinnerlijkt bij projectmanagers.

In deze deelsessie staan we stil bij de diverse manieren om projecten te evalueren (zowel tijdens als achteraf). Een universitair vastgoedbedrijf - met veel projecten onder zijn hoede - deelt de wijze waarop zij intern leren van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Campusvastgoed als motor voor innovatie
Gregor Heemskerk en Jeroen Tazelaar
Innovatie wordt steeds belangrijker voor regionale economische groei. Campussen en andere innovatieve werklocaties zijn plekken waar kennis, kunde en kapitaal samenkomen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. Dit wordt inmiddels ook herkent door (vastgoed)marktpartijen. Maar wat maakt een campus meer dan het zoveelste bedrijventerrein? Hoe exploiteer je campus vastgoed en wat is de rol daarin van marktpartijen? In deze deelsessie gaan we hier dieper op in.

Deelsessieronde 2

Data gedreven vastgoedmanagement
Marjan Schuitema en Sebastiaan Smit
Beslissingen maken over vastgoed op basis van data is een steeds meer gehoorde ambitie van vastgoedorganisaties. Om een vastgoedorganisatie toekomstbesteding te maken, is het niet meer de vraag of data hierin een rol speelt, maar hoe goed een organisatie in staat is om data te gebruiken. Tijdens deze deelsessie gaan we in op vragen als: ‘Hoe krijg ik grip op de data van mijn vastgoed?’ en ‘Hoe gebruik ik deze data om als organisatie de juiste beslissingen te nemen op dat moment?’. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag op een canvas met vragen over jouw eigen vraagstukken en denken wij hier actief in mee.

Succesvol samenwerken in projecten
Iljan van Hardevelt en Eric Brink
Binnen de gehele vastgoedketen van behoeftestelling tot en met onderhoud (en zelfs sloop of liever nog transformatie/herbestemming) is er niet een partij die dat alleen kan. Samenwerken is dus noodzakelijk, terwijl die in de huidige conjunctuur sterk onder druk staat. Projectmanagement en samenwerken zijn twee van de kerncompetenties van TwynstraGudde. Breng die samen en je weet wat de succesfactoren en valkuilen zijn in het samenwerken in projecten. Wat kan jij als opdrachtgever nu nog doen om een samenwerkend team te creëren? Kennis & ervaring, theorie & praktijk; beide komen aan bod.

Besluiten over publiek vastgoed: balanceren tussen maatschappelijke impact en bedrijfsmatige houdbaarheid 
Thomas Nobel
Waarom wil een publieke instelling eigenlijk iets met haar huisvesting of vastgoed? Is dat omdat het vastgoedeigendom beter moet aansluiten bij haar maatschappelijke doelstelling of mag huisvesting vooral niet teveel kosten? En hoe krijg je politiek draagvlak voor een kostbaar huisvestingsproject dat eigenlijk alleen de interne bedrijfsvoering raakt?

Aan de hand van recente cases gaan we in op hoe organisaties de balans zoeken tussen het creëren van maatschappelijke impact met huisvesting versus het langjarig betaalbaar houden van de vastgoedportefeuille. Door aandacht voor beide perspectieven wordt bestuurlijke besluitvorming kansrijker en draagvlak groter. Niets is zo mooi als een advies, plan of project dat sterk is vanuit bedrijfsmatige én maatschappelijke invalshoek! In deze sessie gaan we in op de procesregie aanpak bij huisvestingsadvies van TwynstraGudde. Daarbij vormen de drijfveren van beslissers het kompas die leiden tot bestendige keuzes.

Portefeuilleroutekaart: een mooi verhaal of serieus instrument?
Pieter Wackers en Jurgen Jaakke
Hoe zorg je ervoor dat je gebouw binnen dertig jaar CO2-neutraal is? In deze deelsessie staan we stil bij de meerwaarde van de portefeuilleroutekaart en op welke wijze het een inzetbaar instrument kan zijn voor het behalen van je verduurzamingsdoelstellingen. We geven je een structurele aanpak om keuzes voor de verduurzaming van vastgoed af te wegen en te onderbouwen. Vervolgens gaan we in gesprek over hoe een CO2 doelstelling in drie stappen vertaald kan worden naar concrete verduurzamingsacties, en op welke wijze dat mogelijk is binnen je eigen organisatie.

Vastgoed Masterclasses 2022

Meld je aan

Spreken bovenstaande masterclasses jou aan? Meld je dan kosteloos aan via onderstaand aanmeldformulier. Geef per deelsessieronde aan welke masterclass je graag wil deelnemen. De Vastgoed Masterclasses vinden plaats in Het Oude Magazijn, Soesterweg 310f in Amersfoort. Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvang je van ons een bevestiging met aanvullende informatie.

Meer informatie

Wil je alvast meer informatie over deze middag of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Karin Riksen-van de Grootevheen.

 

Ja, ik meld mij aan

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.