Blog Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed

"Wat is een professionele vastgoedorganisatie; en hoe bereiken we die?" Steeds meer gemeenten stellen deze vraag, nu de betaalbaarheid van de eigen vastgoedportefeuille ter discussie komt te staan en vastgoed gerelateerde risico's zich openbaren. Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed helpt dit inzicht te verkrijgen.

Toegevoegd door Jeroen Tazelaar op 22 december 2017

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten vastgoedbeleid opgesteld en zijn vastgoedtaken gecentraliseerd of uitbesteed. Het doel hiervan was om vastgoedmanagement op een hoger niveau tegen lagere kosten uit te voeren. Met wisselend resultaat. Nadat belangrijke stappen zijn gezet, bestaan er vaak nog voldoende verbeterpunten.

Analyse van de vastgoedorganisatie

Door een combinatie van het bestuderen van documenten, het voeren van gesprekken met sleutelfiguren binnen de gemeente en een kwalitatieve analyse, kunnen wij vaststellen hoe de vastgoedorganisatie er daadwerkelijk voor staat. Dit wordt afgezet tegen de gemeentelijke opgave op het gebied van vastgoed. Dit geeft concreet weer welke ontwikkelingen de gemeentelijke vastgoedorganisatie moet doormaken.

vastgoedorganisatie

Het Volwassenheidsmodel bevat vijf organisatorische invalshoeken – Strategie, Organisatie, Besturing, Informatie en Cultuur – die gezamenlijk een integraal inzicht geven in hoe de vastgoedorganisatie ervoor staat. Strategie gaat hierbij in op hoe de vastgoedorganisatie aansluit bij de klantorganisatie en marktontwikkelingen. Organisatie betreft de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden van de vastgoedorganisatie worden georganiseerd en uitgevoerd.

De invalshoek Besturing gaat in op de spelregels en manier van besturen binnen de organisatie. Informatie betreft de juistheid, volledigheid en toegankelijkheid van vastgoedinformatie. Tenslotte gaat Cultuur in op de rolopvatting, expertise, en focus van de medewerkers.

De invalshoeken worden gekoppeld aan vier stadia van professionaliteit. Welk stadium passend is voor de gemeente hangt af van de gestelde opgave en ambitie. Het is hierbij belangrijk om de integraliteit van de invalshoeken voorop te stellen. Het doel is dus niet ‘zo hoog mogelijk scoren’ per invalshoek, maar het vinden van de balans op het juiste niveau.

Formatie benchmark

Uniek aan het Volwassenheidsmodel is dat het een benchmark van de vastgoedorganisatie bevat. Daarbij wordt de ideale formatieomvang gerelateerd aan de vastgoedportefeuille en werkopgave van uw gemeente. Daarbij volgen wij de volgende stappen:

  • Inzicht in hoofdprocessen
  • Inzicht in de huidige formatie
  • Inzicht in de werkopgave en vastgoedportefeuille
  • Koppeling functies en formatie aan hoofdprocessen en vastgoedportefeuille
  • Benchmark van prestaties met andere gemeenten

Het Volwassenheidsmodel Gemeentelijk Vastgoed biedt een helder dashboard met de kerngegevens van uw vastgoedorganisatie.

volwassenheidsmodel gemeentelijke vastgoed

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.