Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Nieuws TwynstraGudde wederom partner SDG-Challenge

  Duurzaamheid zit in het DNA van TwynstraGudde. Daarom zijn we partner van de SDG-Challenge 2022. De SDG-Challenge koppelt talentvolle studenten aan organisaties om samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen, gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

   

  Toegevoegd door Esther van Koot op 20 april 2022

  Dit jaar doen we zelfs mee met twee teams, samen met onze opdrachtgevers. Een team van TwynstraGudde is gekoppeld aan studenten van de Universiteit van Utrecht. Zij werken aan een opdracht van onze opdrachtgever RES-regio Alblasserwaard: het zoeken naar innovatieve inpassingsmethoden voor de energietransitie in het landelijk gebied. Humanex, het innovatieonderdeel van TwynstraGudde, is gekoppeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studenten gaan aan de slag met een opdracht voor de gemeente Oisterwijk: het verlagen van de krapte op de woningmarkt in deze gemeente.

  Regionale energiestrategie in regio Alblasserwaard

  De totstandkoming van regionale energiestrategieën (RES) is een uitvloeisel van het landelijke Klimaatakkoord. De RES’en zijn bedoeld om meer duurzame energieopwekking op land te organiseren, via windmolens, zonnevelden, grootschalige zon-op-dak-installaties en duurzame warmte. De aanpassing van energienetwerken is een belangrijke randvoorwaarde om deze extra energieopwekking mogelijk te maken.
  De RES-regio Alblasserwaard strekt zich uit over de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. In het agrarisch gebied van de Alblasserwaard ligt een complexe opgave om de energietransitie in te passen in het beschermde landschap van het Groene Hart én te combineren met verschillende andere opgaven die er spelen, zoals bodemdaling, woningbouw, behoud van voorzieningen en het toekomstbestendig maken van de agrarische sector.

  We dagen de studenten in de SDG-Challenge uit om te komen met innovatieve oplossingen, waarbij de energietransitie in samenhang met andere opgaven in het landelijk gebied van de Alblasserwaard gerealiseerd kan worden.

  Verlagen krapte woningmarkt gemeente Oisterwijk

  Er zijn meer dan 20.000 actief woningzoekenden in het sociaal segment in de regio Midden-Brabant, waarvan meer dan de helft een één-persoonshuishouden is. De gemiddelde zoektijd naar een woning is de afgelopen jaren gestegen en ook het aantal jaren inschrijfduur, waarin men gemiddeld een woning vindt, is gestegen. De woningbouwambitie levert pas op de lange termijn aanzienlijke verlaging van de woningdruk. De Gemeente Oisterwijk heeft een streef woningbouwprogramma in alle segmenten. Deze woningen zijn nu al nodig, maar worden in de jaren tot 2030 pas opgeleverd. Er is daarvoor al een (tijdelijke) oplossing nodig. We vragen de studenten na te denken over wat de gemeente nog meer kan doen om de krapte op de woningmarkt te verlagen en dagen hen uit hierbij outside the box te denken.

  In een traject van 2 maanden werken de studenten, onder begeleiding van TwynstraGudde, hun case uit. Ze presenteren hun uiteindelijke idee op 2 juni 2022 tijdens de finale van de SDG-Challenge.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen