Nieuws TwynstraGudde wederom partner SDG-Challenge

Duurzaamheid zit in het DNA van TwynstraGudde. Daarom zijn we partner van de SDG-Challenge 2022. De SDG-Challenge koppelt talentvolle studenten aan organisaties om samen te werken aan maatschappelijke uitdagingen, gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

 

Toegevoegd door Esther van Koot op 20 april 2022

Dit jaar doen we zelfs mee met twee teams, samen met onze opdrachtgevers. Een team van TwynstraGudde is gekoppeld aan studenten van de Universiteit van Utrecht. Zij werken aan een opdracht van onze opdrachtgever RES-regio Alblasserwaard: het zoeken naar innovatieve inpassingsmethoden voor de energietransitie in het landelijk gebied. Humanex, het innovatieonderdeel van TwynstraGudde, is gekoppeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studenten gaan aan de slag met een opdracht voor de gemeente Oisterwijk: het verlagen van de krapte op de woningmarkt in deze gemeente.

Regionale energiestrategie in regio Alblasserwaard

De totstandkoming van regionale energiestrategieën (RES) is een uitvloeisel van het landelijke Klimaatakkoord. De RES’en zijn bedoeld om meer duurzame energieopwekking op land te organiseren, via windmolens, zonnevelden, grootschalige zon-op-dak-installaties en duurzame warmte. De aanpassing van energienetwerken is een belangrijke randvoorwaarde om deze extra energieopwekking mogelijk te maken.
De RES-regio Alblasserwaard strekt zich uit over de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. In het agrarisch gebied van de Alblasserwaard ligt een complexe opgave om de energietransitie in te passen in het beschermde landschap van het Groene Hart én te combineren met verschillende andere opgaven die er spelen, zoals bodemdaling, woningbouw, behoud van voorzieningen en het toekomstbestendig maken van de agrarische sector.

We dagen de studenten in de SDG-Challenge uit om te komen met innovatieve oplossingen, waarbij de energietransitie in samenhang met andere opgaven in het landelijk gebied van de Alblasserwaard gerealiseerd kan worden.

Verlagen krapte woningmarkt gemeente Oisterwijk

Er zijn meer dan 20.000 actief woningzoekenden in het sociaal segment in de regio Midden-Brabant, waarvan meer dan de helft een één-persoonshuishouden is. De gemiddelde zoektijd naar een woning is de afgelopen jaren gestegen en ook het aantal jaren inschrijfduur, waarin men gemiddeld een woning vindt, is gestegen. De woningbouwambitie levert pas op de lange termijn aanzienlijke verlaging van de woningdruk. De Gemeente Oisterwijk heeft een streef woningbouwprogramma in alle segmenten. Deze woningen zijn nu al nodig, maar worden in de jaren tot 2030 pas opgeleverd. Er is daarvoor al een (tijdelijke) oplossing nodig. We vragen de studenten na te denken over wat de gemeente nog meer kan doen om de krapte op de woningmarkt te verlagen en dagen hen uit hierbij outside the box te denken.

In een traject van 2 maanden werken de studenten, onder begeleiding van TwynstraGudde, hun case uit. Ze presenteren hun uiteindelijke idee op 2 juni 2022 tijdens de finale van de SDG-Challenge.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.