Blog The proof of the pudding is in the… simulation

Voorkom onnodige verrassingen door de marktbenaderingsstrategie vooraf te testen. Het gebeurt zelden, maar ook een marktbenaderingsstrategie kun je goed vooraf testen. Met concrete uitkomsten voor verbeteringen. En verrassende resultaten die verder gaan dan de strategie alleen. Met meer vertrouwen vernieuwend de markt benaderen door eerst stage te lopen in de toekomst. Zouden we veel vaker moeten doen!

Toegevoegd door Elske Schrijvers op 4 juli 2019

Meteen in het diepe

De wereld staat niet stil en geregeld proberen we iets nieuws, omdat het bijna altijd slimmer, sneller of gewoon beter kan. Gelukkig doen we dat ook in de wereld van contracteren en aanbesteden. Bijvoorbeeld omdat we op zoek blijven naar manieren om verrassingen en geschillen tijdens de looptijd van een contract te voorkomen, en de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te verbeteren. Wat wel anders is, is dat als het om de marktbenadering gaat, vernieuwingen direct van de spreekwoordelijke tekentafel meteen in de praktijk belanden: ‘the proof of the pudding is in the eating’. In veel andere gevallen wordt eerst uitvoerig getest en bijgesteld alvorens oplossingen in de praktijk te gebruiken, zeker als het gaat om kritische en belangrijke processen of producten. Met een marktbenadering evalueren we in de praktijk achteraf en rapporteren we hoe het is gegaan en wat de volgende keer beter kan. In de hoop dat anderen ervan leren en toekomstige projecten er baat bij hebben. We springen als het ware meteen in het diepe.

Gaat dit ook werken?

Na de presentatie onlangs van een advies voor een contracteringsstrategie ontstond er een gesprek over de vraag: ‘en hoe weten we nu of dit ook echt gaat werken?’ De geadviseerde vroegtijdige marktbenadering en samenwerking tussen opdrachtgever en markt voorziet in een oplossing, maar voelt op onderdelen ook spannend. Wat zou het fijn zijn als we dit vooraf konden testen!

Een voorbeeld:
Door vroeg in het proces al een aannemer te selecteren, is definitieve prijsvorming voor de realisatiefase nog niet goed mogelijk in de aanbesteding. De realisatieprijs komt later tot stand, als de plannen en ontwerpen gereed zijn. Hoe zorgen we ervoor dat er wel een redelijke en marktconforme prijs tot stand komt? Werken eenheidsprijzen in die situatie? Welk gedrag wordt hierdoor opgeroepen en hoe gaan we om met verrassingen?

Realistische simulatie

Voortbordurend op onze ruime ervaring met het simuleren en testen van gedrag en samenwerkingscompetenties, hebben we de handschoen opgepakt en zijn we gaan bedenken hoe je een contracteringsstrategie vooraf zou kunnen testen. Daarvoor hebben we samen met het team van de opdrachtgever enkele voorstelbare lastige situaties in kaart gebracht die specifiek met deze innovatieve aanpak van doen hebben en waarover zorgen bestaan. We hebben deze situaties uitgewerkt tot volwaardige en realistische oefeningen. Vervolgens zijn we een dag aan de slag geweest met projectteam en enkele externen die de rol van opdrachtnemer hebben ingevuld om de simulatie-oefeningen te doen.

Meer dan de strategie alleen

En wat blijkt: het blijkt goed mogelijk om de zorgen ten aanzien van een contracteringsstrategie gericht te onderzoeken en op basis van de simulatie waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien. We hebben voorafgaand aan de marktbenadering gezien wat wel goed werkt en wat minder. En wat het nog mooier maakt: de simulatie gaf een waardevolle inkijk in de dynamiek binnen het opdrachtgeversteam, vooral als de druk wordt opgevoerd. Hoe ga je met elkaar en de opdrachtnemer om in nieuwe netelige situaties? Een tipje van onder de sluier: de contractbepalingen alleen bieden dan niet de uitkomst. Het belang van onderling vertrouwen werd haarfijn duidelijk. Een goede reden om dergelijke situaties met het team te doen dat ook de uitvoering gaat doen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.