Blog Mensen betrekken bij erfgoedprojecten met Social design

Social design kan helpen om de leefwereld van lastig bereikbare groepen mensen goed te leren begrijpen. Vanuit die kennis kun je nieuwe ideeën ontwerpen. Ideeën waarmee deze groepen dichterbij jouw eigen vraag of thema komen te staan. Zo kan erfgoed bijvoorbeeld interessant worden voor een nieuwe generatie.

Toegevoegd door Pim Meijer op 26 oktober 2020

Kort geleden ben ik geïnterviewd door Britt & Lynn, vloggers die een online serie hebben opgenomen voor de provincie Noord-Brabant. De serie zoomt in op jongeren die erfgoed interessant weten te maken of houden voor nieuwe generaties. Ik licht toe hoe social design een aanpak kan zijn die hierbij kan helpen. Het vraagt om goed empathisch onderzoek, waarbij je niet het erfgoed centraal stelt, maar de mensen die je wilt bereiken (in dit geval kinderen en/of jongeren). 

Bekijk hier de video van Britt & Lynn.

Door vanuit de leefwereld van jongeren te redeneren, kun je nieuwe ideeën ontwerpen, waardoor thema’s als politiek of erfgoed ineens interessant worden voor nieuwe doelgroepen. Participatie van moeilijk bereikbare doelgroepen speelt overal in Nederland, in allerlei domeinen. Deze aanpak kan niet alleen inspireren, maar ook effectief leiden tot het bereiken van doelgroepen en het verkleinen van afstanden in de samenleving.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.