Event verslag Internationale data gedreven beheerorganisaties

Steeds meer beheerorganisaties willen veranderen naar een data gedreven organisatie. Ze hebben bijvoorbeeld de ambitie om van gepland naar voorspellend onderhoud te gaan en hun efficiency te verbeteren. Of simpelweg meer voordeel te halen uit nieuwe technologieën. Onlangs hebben wij samen met onze Cordence Worldwide partners een tweede internationaal rondetafelgesprek met Europese vervoersbedrijven gefaciliteerd waarbij dit onderwerp uitgebreid is besproken. Het leidde tot praktische handvatten en strategieën voor data gedreven beleid en besluitvorming.

Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 15 april 2021

Zo maken nieuwe informatiesystemen betere en snellere beslissingen over assets mogelijk. Het implementeren, structureren en beheren van deze systemen voor de automatisering en infrastructuur kan echter een uitdaging zijn. Want wat is het effect op de beheercapaciteit en beheerkosten? En wat vraagt het van het personeel in relatie tot kennis, vaardigheden en opleidingen? Er zijn veranderingen nodig, niet alleen in de manier waarop het werk wordt georganiseerd, maar ook in de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt. Naarmate de technologie voortschrijdt, neemt ook de hoeveelheid gegenereerde gegevens toe, waardoor datamanagement en -strategie nog belangrijker worden.

Een duidelijke strategie voor datamanagement

Verschillende deelnemers spraken over het gebruik van technologie in hun reis naar datavolwassenheid, zoals drones uitgerust met camera's, algoritmes om de beelden te verwerken en AI (Artificial Intelligence) om proactief problemen op te sporen. Eén organisatie ontwikkelde een algoritme dat 80-85% precisie biedt. Menselijke fouten worden hierdoor tot een minimum beperkt. De implementatie van deze technologie vraagt tijd en een behoorlijke initiële financiële investering. Tegelijkertijd zijn de voordelen evident en zou men niet meer terug willen naar de oude situatie, zo gaven een aantal deelnemers aan. Een goede businesscase is cruciaal voor grip op het proces en draagvlak onder beslissers.

Internationale data gedreven beheerorganisaties

Een andere organisatie die nog minder ver is, vertelde over de uitdaging van het lage vertrouwen in gegevenskwaliteit. Wat niet meehielp was een werkcultuur waarin besluitvorming op basis van de kennis en ervaring hoger werd gewaardeerd dan op basis van real time objectieve, feitelijke informatie. In de ontwikkeling naar een data gedreven beheerorganisatie is het daarom essentieel om deze expertise te verbinden met de objectieve data om zo de maximale waarde te behalen uit het kapitaal. De focus in de strategie zou daarbij moeten liggen op ‘Wat heb je als organisatie nodig’ in plaats van ‘Wat is er technologisch mogelijk’. Een belangrijk punt dat uit de discussie over technologie naar voren kwam, was het belang van een duidelijke, communiceerbare strategie. Eén die waardevolle inzichten oplevert om te voorkomen dat er onbeheersbare hoeveelheden gegevens worden verzameld.

Een cultuur die verandering ondersteunt

De deelnemers waren het eens over het belang om het personeel te betrekken in de veranderende manier van werken. Bijvoorbeeld tijdens het definiëren van functionele eisen, verantwoordelijkheden en analyses helpt het om de betrokkenheid te versterken en de periodes van onzekerheid en weerstand te verminderen. Dit kan worden bevorderd door het aanwijzen van ‘ambassadeurs van de verandering’ of het ontwikkelen van een sterke planningsafdeling dat voor duidelijkheid zorgt welke stap wanneer wordt gezet.

Welke kansen zie jij?

TwynstraGudde ondersteunt diverse beheerorganisaties in een open en eerlijke afweging over ambities, nut, noodzaak en financiering van een maatregel of project. Hierdoor ontstaat inzicht in wat nieuwe trends als digitalisering en duurzaamheid betekenen voor de primaire beheerprocessen. Bijvoorbeeld via publieke businesscases, afweegkaders, het afstemmen van het beheer en onderhoud op je strategie of door alles uit je samenwerking te halen met gebruikers en omgevingspartijen.

Meer weten?

Tijdens ons webinar ‘Data gedreven asset management’ is ingegaan op inzichten strategieën, oplossingen en kansen voor data gedreven beleid en besluitvorming. Lees ook het verslag terug van het eerste rondetafelgesprek ‘Asset management de sleutel voor uitdagingen wereldwijde openbaar vervoersbedrijven’.

Wil je van gedachte wisselen wat data gedreven asset management voor jouw organisatie betekent? Laat het ons weten via onderstaand formulier weten.

Heb je een vraag over data gedreven asset management?

Meer inzichten

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.