TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Hybride werken: thuiswerken en op kantoor werken in balans

  Thuis is deels werk en werk is deels thuis. We herkennen dit beeld inmiddels allemaal. Vanwege corona hebben we ons gedrag massaal aangepast en werken we nu voornamelijk thuis. Wij verwachten dat dit gedrag in een veilige post-corona-omgeving niet blijvend is. Maar hoe gaat het toekomstige werken er dan uitzien? En wat doet dat met onze huidige gebouwvoorraad? Het zijn actuele vragen waar wij ons als TwynstraGudde met opdrachtgevers nu op richten. Lees meer over onze integrale benadering om dit vraagstuk aan te pakken.

  Toegevoegd door Carlijn Kramer op 4 mei 2021

  Het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken, het ‘hybride werken’, wordt door de Rijksoverheid gezien als Het Nieuwe Werken in post-corona tijd. Daarmee wordt bedoeld dat ambtenaren circa 2/3 dagen in de week blijven thuiswerken en dit afwisselen met kantoordagen. Fysiek en virtueel ontmoeten en overleggen vinden gecombineerd plaats. Wij zien dat veel andere kantoorhoudende organisaties dit als uitganspunt overnemen. Het thuiswerken biedt veel voordelen, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de behoefte naar fysieke interactie met collega’s ook sterk aanwezig. Op kantoor is toch waar hét gebeurt. Op kantoor hoor je meer over waar collega’s mee bezig zijn, laat je snel even een proefballonnetje op en behaalde successen zijn voor iedereen direct zichtbaar.

  Corona als momentum om huisvestingsstrategie aan te scherpen

  In onze dagelijkse adviespraktijk zien we dat organisaties het coronamomentum gebruiken om lang gekoesterde ambities sneller te verwezenlijken. De basisvoorzieningen voor tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken worden in sneltreinvaart op orde gebracht. Oude barricades zijn opgeheven.

  Bestuurders zien kansen om huisvestingskosten te besparen, verder te verduurzamen en het verbeteren van het welzijn van medewerkers. Thuiswerken wordt namelijk ook door werknemers als positief beoordeeld. Vooral door het ontbreken van reistijd en efficiënter kunnen werken. Echter, wij zien ook risico’s in deze eenzijdige benadering. Thuiswerken leidt tot besparing van huisvestingskosten, maar vraagt nieuwe investeringen in het kader van sociale cohesie en innovatie.

  Het post-Corona tijdperk: thuiswerken en op kantoor werken in balans - hybride werken

  Aanpassen kantooromgeving aan hybride werken

  Een hybride manier van werken verandert de werkomgeving. Er is een andere mix van kantoor- en thuisfaciliteiten nodig. Het kantoor wordt meer een plek om te ontmoeten en samen te werken. De vraag naar eenpersoonskamers om te videobellen neemt daarentegen ook enorm toe. De ICT-werkomgeving moet het hybride werken gaan ondersteunen zodat het niet meer uitmaakt waar en wanneer je werkt. Een vergadering kan worden bijgewoond vanuit kantoor en vanuit huis.

  De thuiswerkplek verschuift van de keukentafel naar een goed ingericht thuiskantoor. Dit laatste is overigens voor veel medewerkers niet mogelijk. Denk hierbij aan starters welke nog niet over voldoende ruimte in huis beschikken. Organisaties moeten hier een antwoord op formuleren.

  Onze aanpak van de opgave van dit moment

  Deels terug naar kantoor. Hoe pak je dat aan? Er volgt nu een periode van trial and error. Kortcyclische stappen waarin nieuwe routines moeten worden aangeleerd. Belangrijke eerste stap om te komen tot een werkomgeving die optimaal aansluit op de medewerkers is het verkrijgen van een diepgaand inzicht in de behoeften en drijfveren van de medewerkers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te bespreken wat iedereen heeft geleerd van de situatie die is ontstaan door corona. Niet meteen weer over tot de orde van de dag, maar leren van hoe de organisatie zich aan het werken op afstand heeft aangepast. Wat willen we juist behouden, wat is veranderd en hoe borgen we dat samen?

  Maatwerkoplossing

  Al deze vragen leiden tot een maatwerkoplossing voor elke organisatie. Wij zijn reeds bij diverse organisaties aan de slag om dit traject te begeleiden. Wat wij daaruit leren is dat we dit vraagstuk integraal moeten benaderen. Een goede balans tussen huisvesting, ICT en HR bepaalt het succes van het verandertraject. Alleen als deze drie onderwerpen in balans zijn, kan er een omslag naar een hybride werkomgeving gemaakt worden.

  Wil jij ook nadenken over hoe jouw huisvesting er post-corona uit zou moeten zien? Of hoe je optimaal jouw medewerkers kunt faciliteren in hybride werken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen