Nieuws Hans Frints en Jan Willem de Kleuver benoemd tot partner TwynstraGudde

Per 1 juli 2022 zijn Hans Frints en Jan Willem de Kleuver door de directie van TwynstraGudde benoemd tot partner.

Toegevoegd door Esther van Koot op 24 juni 2022

Hans Frints-LandingspaginaHans Frints focust zich op leiderschapsontwikkeling vanuit de overtuiging dat mensen een strategie tot leven brengen. Om maatschappelijke uitdagingen en organisatieverandering echt te realiseren, is bezield leiderschap nodig. Frints helpt leiders om vanuit de visie en hun rol zichzelf in te brengen en ergens echt voor te gaan staan. Hij werkt in meerdere sectoren en heeft een bijzonder hart voor de zorg.Jan Willem de Kleuver-LandingspaginaJan Willem de Kleuver werkt op het grensvlak van mobiliteitstransitie, energietransitie en de ruimtelijke investeringen die daarvoor nodig zijn. Zo doet hij nationaal en internationaal projecten op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en waterstof. De Kleuver ontwikkelt in zijn projecten de strategie voor de transitieopgaven en maakt deze uitvoerbaar. Hij komt tot impactvolle oplossingen door onder andere de governance in te richten, publiek private samenwerkingen te organiseren en te zorgen voor het procesmanagement en de dealmaking die nodig zijn om vervolgstappen te zetten. De Kleuver is een van de initiatiefnemers van de futuring methodiek. Hij zet dit in om met sleutelspelers tot een uitvoerbare en toekomstgerichte aanpak van transitieopgaven te komen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.