Blog Denkt u mee? Sturen op complexe gebiedsontwikkeling!

Wat maakt een gebiedsontwikkeling complex? En hoe werkt de sturing op complexe gebiedsontwikkelingen? Dat waren de hoofdvragen voor het seminar Seminar Sturen op complexe gebiedsontwikkeling op 22 januari 2019, georganiseerd door Stadszaken en TwynstraGudde, adviesgroep Ruimte, Wonen en Economie.

Toegevoegd door Michiel Cappendijk op 5 februari 2019

We selecteerden drie interessante gebiedsontwikkelingen uit onze praktijk, die door onze opdrachtgevers werden gepresenteerd aan een breder publiek. Aan thematafels konden de deelnemers vervolgens hun eigen gebiedsontwikkelingscases inbrengen met elkaar en adviseurs van TwynstraGudde. Een goede manier om kennis te delen en van elkaar te leren.

Stationsgebied Utrecht

Het seminar vond plaats in ANNE, op het Jaarbeursterrein in Utrecht; een voorbeeld bij uitstek van een complexe gebiedsontwikkeling. Het seminar werd daarom vooraf gegaan door een rondleiding (in de sneeuw!) door het Utrechtse stationsgebied. Bij een grote maquette in het Stadskantoor gaven Pim Venema van de de gemeente Utrecht en Gregor Heemskerk van TwynstraGudde uitleg bij de grote binnenstedelijke opgave die hier wordt gerealiseerd.

Herstructurering van vakantieparken

Bij binnenkomst werd de volgende casus gevormd door het programma Vitale Vakantieparken Veluwe. Rob van den Hazel, programmamanager, nam de aanwezigen mee in de wereld van de vakantieparken op de Veluwe, hoe de regionale samenwerking tussen 11 gemeenten en provincie Gelderland is ingericht en welke aanpak men kiest om de parken op de Veluwe te revitaliseren en herstructureren: de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV).

Op de bres voor bollengrond

Onno Zwart, directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) presenteerde de volgende casus. In de Duin- en Bollenstreek wordt al meer dan 10 jaar door verschillende gemeenten gewerkt aan het behouden van kwalitatief hoogwaardige bollengrond, als kenmerkend economisch en ruimtelijk kenmerk van de streek. Zwart legde uit hoe de GOM stap voor stap verrommeling in de regio opruimt en professionalisering van de bollenteelt in de streek faciliteert. Zwart ging in het bijzonder in op het financiële instrumentarium van de GOM (ontwikkelrechten als bekostigingsmodel) en hoe wordt omgegaan met de hoge verstedelijkingsdruk in de regio.

Thematafels

Voor het laatste onderdeel gingen de deelnemers uiteen in vijf interactieve thematafels: besluitvorming, samenwerking, stakeholdermanagement, financiële sturing en realiseren van duurzame ambities. Aan de tafels brachten de deelnemers zelf cases of vraagstukken in en bespraken die onderling. Zo werd aan de tafel financiële sturing de juridische verankering onder het kostenverhaal door de GOM besproken. Aan de tafel duurzame ambities kwam onder meer de vraag aan bod of normstelling of verleiding het beste werkt bij het realiseren van duurzame maatregelen in gebiedsontwikkeling. Bij de tafel stakeholdermanagement haalden we in korte tijd zeven concrete adviezen op voor een case in Zwolle. De thematafels werden gefaciliteerd door verschillende ruimtelijke adviseurs van Twynstra Gudde.

Kennisontwikkeling samen met u?

Onze groep investeert stevig in kennisontwikkeling samen met klanten en andere geinteresseerden, door regelmatig kleinschalige bijeenkomsten te organiseren in eigen beheer of in samenwerking met Stadszaken, Platform31 en Bouwregienetwerk. U ontmoet hier geinteresseerde vakgenoten rondom een voor u interessant thema. Dat kan varieren van gebiedsontwikkeling, campusontwikkeling of vraagstukken in het buitengebied en de land- en tuinbouw. De bijeenkomsten zijn meestal kosteloos, u betaalt al met uw aanwezigheid en in ingebrachte kennis. Daarnaast publiceren we regelmatig in (online) bladen als stadszaken.nl, BT Magazine, Rom Magazine en het blad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Wilt u hier meer van weten of zoekt u voor uw seminar een goede case met spreker, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben een groot netwerk met relevante cases, een tiental voorbeelden vindt hieronder.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.