Blog Dashboard onderbouwt strategische vastgoedbeslissingen

Welke gebouwen zijn courant na corona? Welke renovatie is het geld waard? Welke gebouwen kun je beter afstoten? Om zulke vragen te beantwoorden heb je data nodig. Vastgoedmanagers hebben die. Maar kun je er ook iets mee op strategisch niveau? Alleen door de juiste data op een goede manier te presenteren, breng je bruikbare sturingsinformatie boven tafel. Dan kun je strategische vastgoedbeslissingen beter onderbouwen zodat de toegevoegde waarde voor de eindgebruikers toeneemt.

Toegevoegd door Wouter Dreimüller op 17 juni 2021

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Het onderwijs verandert, net als de gezondheidszorg en andere maatschappelijke organisaties. Thuiswerken is na corona een blijvertje. Gemeenten organiseren hun diensten meer online. Tegelijkertijd stelt de wetgever strengere eisen aan duurzaamheid en is er een toenemende druk op de (stedelijke) ruimte. Vastgoedmanagers staan voor de taak om op al die factoren te anticiperen. Welke vastgoedbeslissingen zijn toekomstbestendig? Moet een gebouw worden opgeknapt en verduurzaamd? Is het dat (nog) waard? Of is transformatie kansrijk? Wat zijn de strategische consequenties? De hamvraag is steeds hoe kun je zo’n keuze goed onderbouwen.

Maak vastgoedmanagement van strategische waarde door bestaande gegevens beter te benutten

‘Spelen’ met gegevens

Het Dashboard Vastgoedstrategie van TwynstraGudde maakt het mogelijk om zelf eenvoudig inzicht in relevante data te krijgen. Het dashboard is een hulpmiddel om de grote lijnen in een zee van data te vinden. Je krijgt op organisatorisch, financieel en technisch vlak inzicht. Zowel op het niveau van specifieke gebouwen als op portefeuilleniveau. Door informatie over het primaire proces en de organisatiestrategie te koppelen aan informatie over gebouwen, krijg je snel inzicht in de toegevoegde waarde van het vastgoed en hoe je die kunt vergroten. De informatie wordt real-time weergegeven. Dat wil zeggen dat je met de gegevens kunt ‘spelen’ zodat je gevoel krijgt bij de consequenties van bestuurlijke keuzes. Een hoger ambitieniveau qua duurzaamheid? Meer online werken? Een nieuwe groeistrategie? Dan heeft dat die en die gevolgen voor de vastgoedportefeuille.

Zelf aan de knoppen draaien

In het Dashboard Vastgoedstrategie plotten we de portefeuille op twee assen: één die de waarde van het gebouw voor het primaire proces laat zien en één die de kwaliteit van het gebouw vanuit de vastgoedbril vertegenwoordigt. Zo zie je per gebouw wat de slimste strategie is: handhaven, renoveren, afstoten of transformeren. Je kunt als het ware de knop iets meer naar links of naar rechts draaien om te zien welke gebouwen dan in een ander segment vallen. Aan de achterkant maakt het dashboard hierbij gebruik van kengetallen over bijvoorbeeld gebouwbezetting, kosten voor verduurzaming, huurniveaus en vastgoedwaarde in relatie tot locatie. Die kengetallen zijn door kostendeskundigen van TwynstraGudde bepaald op grond van tal van ervaringsgegevens.

pbi

Zelf proberen? Klik hier voor de demo die we samen met onze partner WeReportIT maakten.

Dashboard op maat

Het Dashboard Vastgoedstrategie wordt voor iedere organisatie op maat gemaakt. We gaan daarbij uit van de wensen van de opdrachtgever en van de data die al voorhanden zijn. Het is onze ervaring dat er vaak al meer dan genoeg gegevens zijn om de eerste stappen te zetten. Zowel in Excel-bestanden als in bronnen als Planon, TopDesk of SAP. In feite is het dashboard dus een visuele laag bovenop bestaande informatie. Dat maakt het dashboard snel en makkelijk toepasbaar. Binnen twee weken maken we een eerste versie. In achtereenvolgende sprintsessies bepalen we in samenspraak hoe we het dashboard tot het niveau brengen zodat je het kunt gebruiken in je strategievorming.

In dialoog met beslissers

De meerwaarde van het Dashboard Vastgoedstrategie is dat het de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming én van strategisch vastgoedmanagement verhoogt. Het faciliteert een gelijkwaardige dialoog tussen bestuurder en vastgoedmanager. Bestuurders krijgen inzicht in de consequenties die beslissingen in het primaire proces kunnen hebben voor de gebouwen van de organisatie. Vastgoedmanagers kunnen op hun beurt onderbouwd laten zien in hoeverre een nieuwe bedrijfsvoering en nieuwe ambities nog in de bestaande gebouwen passen en welke aanpassingen dan nodig zijn.

Meer weten?

De adviseurs van TwynstraGudde hebben kennis van vastgoedstrategieën. Zij leggen het verband tussen vastgoed, het primaire proces van organisaties en de beschikbare informatiesystemen. Bel of mail ons voor meer informatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.