Regie op besluitvorming Helderheid in de aansturing

Regie op besluitvorming vraagt om een helder inzicht in hoe de organisatie van je proces of project functioneert. Een sterke governance is daarbij onmisbaar.

Governance gaat over het geheel van sturen, beheersen, toezichthouden, verantwoorden en informeren. Hoe liggen – formeel en informeel – de verantwoordelijkheden, rollen en verhoudingen? Hoe reageren mensen bewust en onbewust, welke mechanismen doen hun werk en hoe wordt ‘het spel gespeeld’? In de voorbereiding van besluiten is het belangrijk daar rekening mee te houden en op in te spelen.

Bij regie op de besluitvorming horen ook draagvlak creëren en keuzes verantwoorden in een participatieproces. Wij hebben vijf aanbevelingen rond participatieproces.

Inzicht in partijen en belangen

Governance begint met een goed inzicht in de partijen waar je mee te maken krijgt. Publiek, privaat, eventuele overheden die financieel of met de inzet van mensen bijdragen en natuurlijk invloedrijke belangengroepen. Wie peil je van tevoren? En wie stel je voor, of juist na, het nemen van het besluit op de hoogte? Daarbij is het belangrijk inzichtelijk te maken wie waarover gaat - en wie niet. Wie heeft beslissingsbevoegdheid en wie wil je raadplegen? Wij helpen je bij het inrichten van een goed werkende overleg- en besluitvormingsstructuur voor je proces of project.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.