Adviseur Overheid en organisatie

Hanna Blomaard

Als adviseur binnen de adviesgroep Overheid en Organisatie voer ik veelal opdrachten uit in de dynamische omgeving die (semi-)publieke organisaties kenmerkt. Ik voel mij als een vis in het water in die omgeving, waar politiek/bestuur en organisatie samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Maakt impact met

Projectmanagement.

Vraagstukken die zich hierbij aftekenen en waarin ik adviseer gaan veelal over samenwerking of positionering. Te denken valt aan het adviseren over de zelfstandigheid van een gemeente, de (informatie)positie van de raad, de veranderende rol van de overheid of het herijken van de positie van een fonds of brancheorganisatie in de veranderende participatiesamenleving. De ene keer doe ik dit vanuit mijn rol als project- of proces(bege)leider, een andere keer als onderzoeker in een evaluatievraagstuk. Als bestuurskundige geniet ik er van op deze manier van waarde te zijn en te werken aan een overheid die eigentijds en zelfbewust maatschappelijke opgaven weet te realiseren.

Met mijn energieke begeleid ik op doortastende wijze dergelijke vraagstukken oog voor verschillende rollen en drijfveren. Daarnaast voeg ik effectief waarde toe door vraagstukken snel te vertalen in concrete acties en door te sturen op het behalen van gestelde doelen.

Adviseur Overheid en organisatie

Hanna Blomaard

Hanna Blomaard

Als adviseur binnen de adviesgroep Overheid en Organisatie voer ik veelal opdrachten uit in de dynamische omgeving die (semi-)publieke organisaties kenmerkt. Ik voel mij als een vis in het water in die omgeving, waar politiek/bestuur en organisatie samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Maakt impact met

Projectmanagement.

Vraagstukken die zich hierbij aftekenen en waarin ik adviseer gaan veelal over samenwerking of positionering. Te denken valt aan het adviseren over de zelfstandigheid van een gemeente, de (informatie)positie van de raad, de veranderende rol van de overheid of het herijken van de positie van een fonds of brancheorganisatie in de veranderende participatiesamenleving. De ene keer doe ik dit vanuit mijn rol als project- of proces(bege)leider, een andere keer als onderzoeker in een evaluatievraagstuk. Als bestuurskundige geniet ik er van op deze manier van waarde te zijn en te werken aan een overheid die eigentijds en zelfbewust maatschappelijke opgaven weet te realiseren.

Met mijn energieke begeleid ik op doortastende wijze dergelijke vraagstukken oog voor verschillende rollen en drijfveren. Daarnaast voeg ik effectief waarde toe door vraagstukken snel te vertalen in concrete acties en door te sturen op het behalen van gestelde doelen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.