Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Veranderen Experts op het gebied van organisatiecultuur en gedragsverandering

  Elke organisatie kan veranderen. Maar verandering is zeer cultuurafhankelijk. Een ding is zeker: verandering begint klein.

  Cultuur is niet groot en abstract, maar juist kleinschalig, lokaal en contextgebonden. Veranderingen in houding en gedrag beginnen daarom niet ver weg, maar in het primaire proces van je organisatie. Wat zijn de patronen in jouw organisatie? Wat gebeurt er precies en hoe kun je de patronen doorbreken?

  Gedragspatronen boven tafel halen

  Aan gedrag liggen voorwaarden, opvattingen en veronderstellingen ten grondslag. Om gedrag te kunnen veranderen moeten die eerst boven tafel komen. Door daarover te praten, ontdekken mensen aangrijpingspunten om het anders te doen. We zetten vormen van participatieve diagnose en collectief leren in, omdat we geloven dat mensen het meeste met en van elkaar leren. Op de werkplek brengen we vervolgens met kleine, passende interventies nieuwe gedragspatronen in praktijk. Al lerende.

  Hefbomen voor verandering

  We gebruiken hiervoor allerlei technieken: causale diagrammen, storytelling om cultuur te illustreren of de kleurentest om over veranderstijlen in gesprek te gaan. Hiermee onderzoeken we waar hefbomen voor verandering zitten. Die verbinden we met voorbeelden waarin mensen met nieuw gedrag aan de slag gaan. De kracht van verandering zit vaak in kleine gebeurtenissen, snel te realiseren, herkenbaar en dichtbij.

  Een grotere beweging

  Het abstracte begrip ‘cultuur’ krijgt zo dichtbij concrete waarde. Herkenbaar en begrijpelijk voor alle medewerkers in je organisatie. Zij doen ervaring op en realiseren voorbeelden die een veel grotere beweging in gang zetten. Onderliggende belemmeringen worden bespreekbaar en nieuwe veranderkracht komt vrij.

  Benieuwd hoe we de veranderkracht in jouw organisatie kunnen versterken?

  Nieuwsgierig naar jouw verandervoorkeur? Doe de kleurentest.

  Reputatie- & gedragsscan

  De Reputatie- & gedragsscan helpt je te kijken naar de onderlinge relatie tussen je eigen reputatie, de waarden van de organisatie en de daarbij behorende relevante gedragsaspecten. Dit inzicht wordt vervolgens gezamenlijk doorvertaald naar factoren en omstandigheden die je eigen professionals in staat stellen dat gedrag te laten zien dat stakeholders uitnodigt om in gesprek te gaan en te blijven. Lees meer over deze aanpak en scan.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen