Aanpak Reputatie, gedrag en samenwerking. Waar liggen kansen in de zorg?

De Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) wordt gezien als een van de belangrijkste vraagstukken in de zorg. Toch vinden de verschillende belanghebbenden elkaar niet zomaar. Vooral de relatie tussen leveranciers en zorgorganisaties staat vaak onder spanning.

Een belemmerende factor hierin blijkt vaak de reputatie van onder meer farmabedrijven te zijn. Er zijn wel constructieve contacten en interessante projecten, maar dit is vaak niet voldoende voor echt kansrijke beyond the pill-strategieën. Juist die strategieën vormen in potentie een kansrijke koppeling met JZOJP en het toevoegen van waarde in de zorg (lees: waardegedreven zorg of Value Based Healthcare). Voor een cruciale eerste stap voor een goede samenwerking is toegang noodzakelijk en een constructieve dialoog met de relevante stakeholders.

TwynstraGudde is ervan overtuigd dat er een duidelijke wisselwerking bestaat tussen het gedrag van de organisatie (-professionals), de reputatie richting de belangrijkste stakeholders en de mogelijkheden voor samenwerking. Maar om echt toegang te krijgen tot het samenwerkingsveld moet de focus liggen op de beïnvloedbare aspecten van de reputatie. De eigen professionals zijn hiervoor de belangrijkste troef. Zij moeten gedrag vertonen dat door de stakeholders als uitnodigend wordt ervaren. Dat moet de eigen organisatie in alle aspecten faciliteren. Om hierbij te helpen hebben wij de Reputatie- & gedragsscan samen met OchtendMensen ontwikkeld. Deze geeft inzicht in wensen en behoeften, en in de kaders voor de rol van de eigen professionals.

Inzicht en wensen en behoeften

Uit de praktijk blijkt dat de eigen organisatie de optimale randvoorwaarden voor interactie tussen de eigen professionals en relevante stakeholders niet voldoende faciliteert en het zelfs remmend werkt. De vraag is of dit enkel toewijsbaar is aan “beleidskeuzes van hogerhand”.

De randvoorwaarden moeten passen bij de wensen en behoeften van de “buitenwereld” en een proactieve rol van de eigen professionals naar de markt stimuleren. Inzicht in die genoemde wensen en behoeften en de kaders voor de rol van de eigen professionals is hierbij essentieel. De doorvertaling hiervan is een relevante vervolgstap.

Inzicht krijgen

De Reputatie- & gedragsscan geeft inzicht in wensen en behoeften, en in de kaders voor de rol van de eigen professionals. Het legt de verbinding tussen:

  • De kernwaarden van je organisatie.
  • De wijze waarop de kernwaarden voor de stakeholders zichtbaar zijn.
  • Welk gedrag stakeholders al dan niet waarderen.
  • Het gedrag van de eigen professionals.
  • De kansen en knelpunten die de professionals ervaren bij interactie met de stakeholders.

Hoe gaat het in z’n werk?

Samen met jou stellen we de belangrijkste kernwaarden van de eigen organisatie vast. Daarna volgt een kort en bondig onderzoek naar de belangrijkste gedragsaspecten die de kernwaarden positief laden en welke juist een belemmerende factor zijn.

De uitkomsten worden geanalyseerd en doorvertaald in diagrammen (die gekoppeld zijn aan de doelgroepen) en een beknopte analyse. Hierdoor creëren we in enkele beelden inzicht.

Reputatie- en gedragsscan kernwaardes-achthoekKernwaardes van de organisatie: stakeholder

Bovendien worden de uitkomsten samen met een team uit jouw organisatie concreet doorvertaald naar gewenst en ongewenst gedrag, gezien vanuit de belangrijkste stakeholders, de organisatie en de eigen professionals.

De doelgroepen van het onderzoek zijn: externe stakeholders, eigen professionals die actief “marktcontact” hebben en het managementteam.

Wat levert het op?

De Reputatie- & gedragsscan levert een beknopt rapport op met een aantal essentiële inzichten:

  • Welk gedrag van de eigen organisatie stimuleert de eigen medewerkers richting samenwerking? Welk gedrag werkt juist belemmerend en hoe verhoudt zich dit tot de kernwaarden van de organisatie?
  • Welk gedrag van de organisatie draagt bij aan de reputatie richting stakeholders en wat werkt juist negatief?
  • Welk gedrag van de professionals draagt bij aan de toegang tot de relevante stakeholders en de bereidheid tot samenwerking en welk gedrag heeft niet het gewenste effect?
  • Hoe vertaal je deze inzichten door naar afspraken en randvoorwaarden die het gewenste gedrag faciliteren en stimuleren? Dit wordt in een gezamenlijk gesprek verder geconcretiseerd.

Hiermee ben je als organisatie in staat met concrete do’s en don’ts de eigen beyond the pill-strategie verder te onderbouwen en door te vertalen naar gedrag dat samenwerking met stakeholders dichter bij zal brengen.

Het uitvoeren van de gehele Reputatie- & gedragsscan bedraagt € 5.750,- (exclusief 21% BTW).

Wil jij in gesprek met een van onze adviseurs om jouw organisatie in staat te stellen gedrag te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en verwachtingen van potentiële samenwerkingspartners? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Ja, ik wil verder sparren over het ontwikkelen van het juiste gedrag

Gerelateerde inzichten

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.