TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Weg keuzestress! Met dank aan de Besluitverkenner

  Een nieuw vraagstuk dient zich aan en er zijn verschillende partijen nodig om tot een gedragen, realistisch besluit te komen. Verschillende partijen moeten worden betrokken en er is snel inzicht in de belangrijkste voor- en nadelen van verschillende scenario’s gewenst. Het zorgt direct voor een flinke portie keuzestress. TwynstraGudde introduceert daarom de Besluitverkenner. Door de kennis en ervaringen van verschillende partijen te ontsluiten komen we samen in drie stappen tot een integraal en gedragen advies of besluit over het vraagstuk.

  De aanpak biedt een gestructureerde manier om toekomstbestendige beslissingen te nemen in de organisatie. Het resultaat is meer bewustwording, meer draagvlak en minder keuzestress.

  Voortgang boeken zonder partijen te ‘verliezen’

  Op zoek naar handvatten voor steeds complexere opgaven hanteren steeds meer organisaties een afweegkader om onderbouwd een besluit te nemen. Dit is een goede ontwikkeling, maar wij zien regelmatig dat dit gepaard gaat met een omslachtige werkwijze, onvolledige criteria en een beperkte aansluiting op de praktijk. Ook wordt er soms eendimensionaal geadviseerd of besloten, bijvoorbeeld vanuit milieu, financieel of technisch oogpunt. De gemene deler is dat de (kennis van de) gebruiker van het afweegkader onvoldoende centraal staat. Gevolg: het afweegkader komt niet goed uit de verf, betrokkenen haken af en er wordt te weinig voortgang geboekt.

  TwynstraGudde introduceert daarom de Besluitverkenner. Door de kennis van mensen te ontsluiten komen we samen in drie stappen tot een integraal gewogen en gedragen advies of besluit, dat bovendien op een transparante en gestructureerde manier tot stand is gekomen.

  Weg keuzestress! Met dank aan de Besluitverkenner

  cijfers-voor-blog-01-2Opstellen criteria en weging

  Op basis van de afweging(en) stellen we samen criteria op voor het afweegkader. Dit doen we aan de hand van de missie, visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. Daarnaast brengen we inzichten vanuit andere organisaties in en vanuit onze criteriabibliotheek, waarin we criteria hebben verzameld vanuit alle grote actuele opgaven, zoals bijvoorbeeld energietransitie, circulariteit, veiligheid en digitalisering. Afhankelijk van het detailniveau van de afweging maken wij het afweegkader zo SMART als noodzakelijk. Elk criterium krijgt een scorerange van bijvoorbeeld 1 tot 5.

  cijfers-voor-blog-02-2Afwegingen maken

  In je eigen organisatie is veel parate kennis aanwezig. Met een dwarsdoorsnede van betrokken medewerkers in de organisatie worden de afwegingen ‘gescoord’ met daarbij de argumentatie. Onze ervaring is dat niet de scores, maar vooral de argumentatie - de waaromvraag - cruciaal is om te begrijpen wat belangrijk is in de afweging. We kunnen de data analyseren en input geven voor de afweegsessie. In de afweegsessie worden de scores en argumentaties besproken. Er komt discussie en vooral een leerproces op gang. Er zit immers heel veel kennis aan tafel. Er wordt over de disciplines heen gekeken, inzichten worden vanuit verschillende rollen gedeeld. Er zijn ‘o ja momenten’. En er komt draagvlak tot stand. Zo werken we toe naar een voorkeursvariant.

  cijfers-voor-blog-03-2Besluitvorming o.b.v. uitkomsten

  De Besluitverkenner zet de belangrijkste afwegingen overzichtelijk op een rij. Daarmee heb je alle informatie voorhanden om de juiste vervolgstap te zetten. Een advies aan de politiek of de bestuurder voor een specifiek vervolgonderzoek? Een principebesluit? Of misschien kun je zelfs wel direct een keuze maken.

  Resultaat: minder keuzestress

  De Besluitverkenner is een middel om besluiten sneller, betrouwbaarder en gedragen te nemen omdat er gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaringen van meerdere mensen. De aanpak biedt een gestructureerde manier om toekomstbestendige beslissingen te nemen in de organisatie, vertaalt de strategische doelen naar tactisch en operationeel niveau en stelt mensen in staat om kennis in te brengen en keuzes te maken. Dit betekent meer bewustwording en draagvlak en minder keuzestress. Wij geven het besluitvormingsproces samen vorm met de intentie om er een werkwijze van te maken: een standaardproces voor het nemen van toekomstbestendige besluiten. Een groot aantal mensen kunnen van de Besluitverkenner gebruikmaken waarmee het ook interessant is voor het omgevingsmanagement of het invulling geven aan participatie.

  Waarom TwynstraGudde?

  Gedragen beslissingen nemen betekent niet alleen intern maar ook extern samenwerken. TwynstraGudde heeft veel ervaring met het samenbrengen en benutten van kennis uit organisaties. Voor verschillende organisaties hebben wij de Besluitverkenner ingezet en daarmee besluitvorming mogelijk gemaakt.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen