TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Wie we zijn Diversiteit en inclusie

  Bij TwynstraGudde maken we ons sterk voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen voor iedereen. Om deze ambitie kracht bij te zetten hebben we een diversiteit en inclusie statement opgesteld.

  Diversiteit is essentieel om maatschappelijke transities werkend te krijgen

  Werken bij TwynstraGudde betekent samen maatschappelijke transities werkend krijgen. We dragen bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks. Maatschappelijke verandering realiseren lukt alleen als we weten en begrijpen wat er in de maatschappij speelt en als we verbinding leggen met verschillende groepen en organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diverse samenstelling van onze organisatie beter verbonden zijn met de samenleving. We geloven dat jezelf kunnen zijn en diversiteit onze organisatie verrijkt én innovatief, gelijkwaardiger en aantrekkelijker maakt.

  Waarom wij bij TwynstraGudde diversiteit en inclusie belangrijk vinden

  Diversiteit verwijst naar de verschillende eigenschappen en kenmerken die ons uniek maken, terwijl inclusie betrekking heeft op het gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat jij je gerespecteerd en verbonden voelt met het groter geheel.

  Op veel manieren zijn wij divers en dat moeten we koesteren. Wij willen een organisatie zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt en waar we elkaar gelijkwaardig behandelen. Maar we zijn er nog niet. We geven daarom prioriteit aan het vergroten van diversiteit en het bevorderen van inclusie in onze organisatie. Dat is een proces, wat continue dialoog, tijd, inzet en aandacht vergt en waarin we nog zoekende zijn. Samen onderzoeken we waar (onbewuste) uitsluiting plaatsvindt. We werken samen aan nieuw beleid en een inclusieve organisatiecultuur. Zo kan iedereen bij TwynstraGudde met ambitie en talent, en juist dankzij verschil in culturele achtergrond, gender, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, seksuele oriëntatie of leeftijd bijdragen aan het werkend krijgen van maatschappelijke transities.

  Ons beleid voor diversiteit en inclusie

  Wij zijn hard bezig meer en beter beleid te ontwikkelen en actie te ondernemen. We hebben concrete streefcijfers bepaald. Hiermee willen wij een sterke verbinding creëren: binnen onze organisatie, met onze opdrachtgevers en in de maatschappij. Ons huidig beleid ’is de basis voor gerichte activiteiten om elkaar te inspireren, bewust te worden van ons eigen gedrag en elkaars verschillen te waarderen. Wij zien voor iedereen, maar voor onze leidinggevenden in het bijzonder, een belangrijke rol weggelegd in het realiseren van ons beleid. Door zelf rolmodel te zijn en met voorbeeldgedrag laten we zien hoe inclusie werkt. Zo stimuleren we hetzelfde gedrag van onze medewerkers.