De programmamanager als toppresteerder

Leiderschap is een belangrijk onderdeel van programmamanagement. De manier waarop programmamanagers deze rol invullen kan sterk verschillen tussen programma’s en zelfs tijdens de uitvoering van een programma andere vormen aannemen.

Een passende stijl en de invulling van de eigen rol als programmamanager is belangrijk. Dit in verhouding tot de andere betrokkenen, en om het omgaan met thema's als macht, eigenaarschap en vertrouwen.

Niet één beste vorm van leiderschap

Er is niet één beste stijl van leidinggeven of één beste vorm van leiderschap voor een programma. Elke stijl en vorm heeft voor- en nadelen. De keuze is onder meer afhankelijk van de opgave, de mensen waarmee en de organisatie waarbinnen het programma plaatsvindt. Kiezen van een bepaalde vorm van leiderschap klinkt ook makkelijker dan het is. Voor een belangrijk deel voert dit terug op onderliggende overtuigingen en waarden. De manier van invullen van je leiderschapsrol bepaalt in belangrijke mate wel de effectiviteit van jou als programmamanager. 

Boek Leiderschap van programmamanager

De programmamanager als toppresteerderEr is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek Leiderschap van de programmamanager vullen we die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s. Bestel het boek.

Bezieling voor het vak

De ziel van de programmamanager is doorgaans een black box. Er speelt veel in programma's; de programmamanager is de spil die absorbeert, denkt, doet en voelt. Maar wat gaat er om in de ziel van de programmamanager als het gaat om thema’s als:

  • Eenzaamheid & verbondenheid
  • Korte termijn resultaten & lange termijn doelen
  • Bestuurlijk & ambtelijk domein
  • Dansvloer & balkon
  • Leider & manager
  • Binnen & buiten
  • Persoon & rol
  • Sturen & gestuurd worden
  • Vertrouwen & geloof
  • Etc.

Op het PGM Open van 13 september jl. bespraken Niels Vrije
en Liesbeth Beneder dit soort dilemma’s aan de hand van een methodiek die zij voor dit soort gesprekken hebben ontwikkeld. Om een indruk te krijgen download je hier het uitgeschreven interview met Maaike van Meerten of Femke Lameris.

Van deze gesprekken zijn ook video's gemaakt. 

HubSpot Video

 

HubSpot Video

 

Programmamanagers als toppresteerders

In het leiderschap van de programmamanager is mentale (veer)kracht heel belangrijk. TwynstraGudde organiseert een masterclass voor programmamanagers die hun mentale (veer)kracht willen vergroten.

Meer over deze masterclass

17 portretten van programmamanagers

In het kader van het boek zijn ook portretten gemaakt van 17 programmamanagers. We hebben daarvoor programmamanagers geïnterviewd, verschillend in leeftijd, generatie, rolinvulling, m/v, overheid en bedrijfsleven, soort programma). Stuk voor stuk kwetsbare verhalen met veel lessen. In onze interviews zijn we dicht op de huid van de programmamanagers gekropen en hebben we hun professionele blikken en persoonlijke verhalen gevangen. 

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen 

'Ik geloof in andere mensen helpen, ben dienstbaar. In die zin voel me meer een regisseur, een dirigent.' - Hans van Leeuwen, programmamanager Dirigentem
Lees meer

Bertwin van Rooijen

Bertwin van Rooijen

'Zien en herkennen waar mensen gelukkig, maar ook ongelukkig van worden, daar zit de energie.' - Bertwin van Rooijen, programmamanager Via Breda
Lees meer

Mariken van der Lubben

Mariken van der Lubben

'Soft skills zijn belangrijk bij informeel leidinggeven, waar het in een programma vaak om gaat.' - Mariken van der Lubben, programmamanager Antibioticaresistentie, RIVM
Lees meer

Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn

'We doen het voor een veiliger, schoner en duurzamer Nederland. Geen enkele partij kan dat alleen, je moet het écht samen doen.' - Dirk-Jan de Bruijn, programmamanager Truck Platooning Challenge
Lees meer

Elisabeth Minnemann

Elisabeth Minnemann

'Je kunt de waarheid als een natte washand gooien of als een warme handdoek omslaan.' - Elisabeth Minnemann, programmamanager Internationale Stad, Den Haag
Lees meer

Frederik Jansen

Frederik Jansen

'Om mensen op alle posities te beïnvloeden, moet je aansluiten bij de werkelijkheid van de ander.' - Frederik Jansen, programmamanager Twente Safety & Security
Lees meer

Jeroen Fukken

Jeroen Fukken

'Creëer het moment om samen door de hoepel te springen' - Jeroen Fukken, programmadirecteur Beter en Meer, NS & ProRail
Lees meer

Niels van Loon

Niels van Loon

'Als mens is iedereen gelijk, maar je hebt allemaal een andere rol.' - Niels van Loon, programmamanager Pallas programma bij Vitens, Novaim
Lees meer

Marijke Andeweg

Marijke Andeweg

'Door vertrouwen en ruimte krijg je vleugels' - Marijke Andeweg, programmamanager gemeente Amsterdam
Lees meer

Marieke Stam

Marieke Stam

'Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen.' - Marieke Stam, programmadirecteur Taskforce Werkgelegenheid, Den Haag
Lees meer

Caspar Hermans

Caspar Hermans

'Op het donkerste moment besloot ik: het gaat me gewoon niet gebeuren dat het niet lukt, ik heb hier ‘ja’ tegen gezegd.' - Caspar Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant Zeeland
Lees meer

Roeland Hillen

Roeland Hillen

'Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn.' - Roeland Hillen, programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma
Lees meer

Marjon Bachra

Marjon Bachra

'Je moet de moed hebben om bepaalde beslissingen te nemen, zonder dat je weet wat het resultaat is.' - Marjon Bachra, programmamanager Jongeren Op Gezond Gewicht
Lees meer

Fokke Aukema

Fokke Aukema

'Als het stormt, moet de kapitein aan dek zijn' - Fokke Aukema, programmamanager Deeltijdonderwijs, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Lees meer

Peter Coesmans

Peter Coesmans

'We creëren een waarheid met z’n tweeën. Komt er een derde bij, dan verandert ook de waarheid.' - Peter Coesmans, programmamanager Automated Sequence Execution, ASML
Lees meer

Fons Meijer

Fons Meijer

'Als ik hoor ‘ik ben ermee bezig’, dan voel ik nattigheid.' - Fons Meijer, programmadirecteur Spoorzone Tilburg
Lees meer

Han Nichting

Han Nichting

'Ik wil geen storyteller zijn die dé waarheid vertelt. Ik wil iets vertellen waar anderen hun waarheid uit kunnen halen' - Han Nichting, vm programmamanager fusie ministerie IenM
Lees meer

We hebben ook enkele filmpjes opgenomen van de programmamanagers, waarin ze stukjes van hun verhaal vertellen:

Marieke Stam

Frederik Jansen

 

Marjon Bachra

 

Caspar Hermans

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.