Provincie Zuid-Holland Organisatieontwikkeling en nieuw financieel beleid

Drie interim-managers hebben leiding gegeven aan een traject voor organisatieontwikkeling van de afdeling Financiële en Juridische Zaken en aan de opzet en invoering van een nieuw financieel beleid van de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland werkt aan een cultuur waarin bestuur en ambtelijke organisatie effectief samenwerken aan de doelstellingen van de provincie. De afdeling Financiële en Juridische Zaken (FJZ) is met 120 medewerkers één van de grootste afdelingen. Op verzoek van de provincie hebben drie interim-managers hier de leiding gehad over de beoogde organisatieontwikkeling.

Bureau Strategische Bedrijfsvoering

Douwe Schuhmacher is in september 2017 aangesteld als interim-manager van het bureau Strategische Bedrijfsvoering, één van de onderdelen van FJZ. Hier was sprake van een gebrekkige onderlinge samenwerking. Er was sprake van een eilandjescultuur, waar een ieder zich op zijn eigen taken terugtrok. Door op verschillende plekken in te grijpen en te werken aan een betere verstandhouding, heeft hij het bureau weer op de rails gezet.

Ontwikkelagenda voor FJZ

In 2018 is Douwe aangesteld als interim-directeur (afdelingshoofd) van de gehele afdeling FJZ. Naast Douwe zijn ook Suzanne van ’t Wout en Katinka Kensen aangesteld als interim-bureauhoofd Juridische Zaken, respectievelijk Concern Financiën. Het gehele managementteam heeft onder leiding van Douwe gewerkt aan een traject om persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen en samenwerking te verbeteren. Er is een ontwikkelagenda uitgevoerd met aandacht voor rolneming & profilering, gedrag & samenwerking, sturing & structuur en kwaliteit. Dit traject is volgens de nieuwe cultuur van opgavegericht werken doorlopen.

Nieuw financieel beleid

Ook inhoudelijk is de afdeling veranderd. Inhoud en proces zijn nu eenmaal sterk met elkaar verweven. Er is een nieuw financieel beleid voorbereid dat rekening houdt met een forse investeringsagenda, waarbij de financiële spelregels in het nieuwe collegeakkoord zijn aangepast. Het sturen op begrotingsflexibiliteit en op een schuldquote bleek van essentieel belang. Ook is er gewerkt aan meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers van FJZ.

Verbeterde samenwerking

Na een periode van twee jaar kunnen we vaststellen dat de samenwerking aanzienlijk is verbeterd. Er wordt opgavegericht gewerkt, de professional staat centraal en de sfeer is meer open en dynamisch. De financiële informatievoorziening is naar een hoger plan getild. Daardoor is ook de samenwerking tussen de afdeling FJZ, de andere afdelingen en het bestuur verbeterd. Het nieuwe financieel beleid is geïmplementeerd en politiek verankerd.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.