TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland Organisatieontwikkeling en nieuw financieel beleid

  Drie interim-managers hebben leiding gegeven aan een traject voor organisatieontwikkeling van de afdeling Financiële en Juridische Zaken en aan de opzet en invoering van een nieuw financieel beleid van de provincie Zuid-Holland.

  De provincie Zuid-Holland werkt aan een cultuur waarin bestuur en ambtelijke organisatie effectief samenwerken aan de doelstellingen van de provincie. De afdeling Financiële en Juridische Zaken (FJZ) is met 120 medewerkers één van de grootste afdelingen. Op verzoek van de provincie hebben drie interim-managers hier de leiding gehad over de beoogde organisatieontwikkeling.

  Bureau Strategische Bedrijfsvoering

  Douwe Schuhmacher is in september 2017 aangesteld als interim-manager van het bureau Strategische Bedrijfsvoering, één van de onderdelen van FJZ. Hier was sprake van een gebrekkige onderlinge samenwerking. Er was sprake van een eilandjescultuur, waar een ieder zich op zijn eigen taken terugtrok. Door op verschillende plekken in te grijpen en te werken aan een betere verstandhouding, heeft hij het bureau weer op de rails gezet.

  Ontwikkelagenda voor FJZ

  In 2018 is Douwe aangesteld als interim-directeur (afdelingshoofd) van de gehele afdeling FJZ. Naast Douwe zijn ook Suzanne van ’t Wout en Katinka Kensen aangesteld als interim-bureauhoofd Juridische Zaken, respectievelijk Concern Financiën. Het gehele managementteam heeft onder leiding van Douwe gewerkt aan een traject om persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen en samenwerking te verbeteren. Er is een ontwikkelagenda uitgevoerd met aandacht voor rolneming & profilering, gedrag & samenwerking, sturing & structuur en kwaliteit. Dit traject is volgens de nieuwe cultuur van opgavegericht werken doorlopen.

  Nieuw financieel beleid

  Ook inhoudelijk is de afdeling veranderd. Inhoud en proces zijn nu eenmaal sterk met elkaar verweven. Er is een nieuw financieel beleid voorbereid dat rekening houdt met een forse investeringsagenda, waarbij de financiële spelregels in het nieuwe collegeakkoord zijn aangepast. Het sturen op begrotingsflexibiliteit en op een schuldquote bleek van essentieel belang. Ook is er gewerkt aan meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers van FJZ.

  Verbeterde samenwerking

  Na een periode van twee jaar kunnen we vaststellen dat de samenwerking aanzienlijk is verbeterd. Er wordt opgavegericht gewerkt, de professional staat centraal en de sfeer is meer open en dynamisch. De financiële informatievoorziening is naar een hoger plan getild. Daardoor is ook de samenwerking tussen de afdeling FJZ, de andere afdelingen en het bestuur verbeterd. Het nieuwe financieel beleid is geïmplementeerd en politiek verankerd.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen