TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  GRB Delft-Rijswijk Hoe de goede samenwerking tussen Delft en Rijswijk nog beter werd

  Eind 2014 besloten de colleges van Delft en Rijswijk tot de oprichting van een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie voor de uitvoerende ICT-diensten, de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie (GRB).

  Het doel van deze samenwerking: betere kwaliteit leveren op een efficiëntere manier en de kwetsbaarheid verminderen door te werken aan een robuuste organisatie. Deze GRB Delft-Rijswijk ging in juli 2016 van start. Aan de gemeenteraden werd toegezegd in 2017 te evalueren of aanpassing van de regeling nodig is. Strategisch, tactisch en operationeel. Onze evaluatie leidde tot verbetermogelijkheden voor de korte en (middel)lange termijn.

  De vraag: huidige en toekomstige samenwerking De raden van beide gemeenten wilden antwoord op de volgende vragen: hoe loopt de samenwerking? Hoe wordt de dienstverlening beoordeeld? Hoe is de dienstverlening in relatie tot de dienstverleningsovereenkomst? Wat zijn de verschillen met de situatie van voor 2015? En wat valt er nog te optimaliseren? Ook wilden de gemeenten een doorkijk naar de toekomst: zou de GRB moeten groeien naar meer diensten en/of meer partijen? En welke ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op de toekomst van de GRB? Wij hebben dit vertaald in de volgende hoofdvragen:

  • Waarom werken Delft en Rijswijk samen?
  • Hoe wordt samengewerkt?
  • Wat levert de samenwerking op?
  • Hoe kan de samenwerking worden verbeterd?

  De aanpak: visie lemniscaat en ijsberg

  Om het antwoord op deze vragen te achterhalen, zijn kennis en expertise gecombineerd op het gebied van evalueren, bedrijfsvoering, ICT en intergemeentelijke samenwerking. Dit hebben we gedaan volgens de visie van de lemniscaat (verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden) en de ijsberg. Hoe is de werkwijze ‘op papier’ (de opzet zoals vastgelegd in kaders, nota’s en procedures) en hoe verloopt die ‘in de praktijk’: de feitelijke samenwerking, werkprocessen en resultaten. Door ook te kijken naar de informele processen en werkwijzen brengen we onderliggende verklarende factoren in beeld. Deze bepalen waarom de samenwerking gaat zoals die gaat en waarom doelen wel of niet worden gehaald. Vanuit een 360º perspectief vonden gesprekken plaats met alle betrokkenen: wethouders, directie en ambtenaren op operationeel en tactisch niveau. Naast individuele gesprekken konden de deelnemers tijdens werksessies op elkaar reflecteren en van elkaar leren.

  De uitwerking: bestuurlijke rapportage en nota van bevindingen

  De evaluatie kreeg vorm in een bestuurlijke rapportage en een nota van bevindingen. De belangrijkste conclusies:

  • Er wordt op een constructieve manier samengewerkt en de cultuur van samenwerken is goed.
  • De kwetsbaarheid op bepaalde functies is verminderd.
  • Er zijn verschillen in hoe de dienstverleningsrelatie wordt ingevuld tussen de gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de gemeenten.
  • De beoogde doelmatigheidsverbeteringen worden overwegend gerealiseerd.
  • De samenwerking leidt voor zowel Delft als Rijswijk tot een kwaliteitsimpuls.

  Het resultaat: verbetermogelijkheden korte en lange termijn

  Wat biedt dit voor mogelijkheden in de toekomst? Wij hebben de raden van beide gemeenten geadviseerd de samenwerking door te zetten en daarbij eerst te kijken naar verdieping en daarna naar eventuele verbreding van de huidige samenwerking. Die verdieping bestaat uit het afstemmen van elkaars ICT-visies en -beleid, de vervanging van gezamenlijke vakapplicaties, bedrijfsprocessen en ICT-beleid, het afstemmen van het functioneel beheer en het informatiemanagement. Pas daarna is het advies om te kijken naar verbreding. Bijvoorbeeld door voor andere gemeenten dezelfde taken uit te voeren of voor dezelfde gemeenten andere taken uitvoeren.

  Aan de slag met optimalisatiemogelijkheden

  Wat de gemeenten ook kiezen – verdieping of verbreding – zij kunnen in elk geval aan de slag met suggesties voor optimalisatiemogelijkheden. De evaluatie leidt daarmee tot verbetermogelijkheden voor de korte en (middel)lange termijn. De colleges en raden onderschrijven de conclusies en hebben de aanbevelingen overgenomen.

  Het opdrachtteam

  • Opdrachtleider Roel Lauwerier is senior adviseur en heeft ruime ervaring met evaluatie- en samenwerkingsvraagstukken. Door zijn ervaring als wethouder en raadslid kent hij de gemeentelijke praktijk goed en weet hij hoe op lokaal niveau en binnen samenwerkingsverbanden wordt gewerkt en voor welke uitdagingen gemeenten hierbij staan.
  • Ricardo van Breemen is bestuurskundige. Zijn expertise ligt met name in het schrijven van bestuurlijk bruikbare adviezen en beleidsonderzoek, vooral evaluaties.
  • Migiel Gloudemans is senior adviseur en programmamanager bij externe samenwerkingspartner new nodes en gespecialiseerd in samenwerken in ICT. Hij laat gemeenten samenwerken, veelal voor complexe opgaven in informatievoorziening.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen