Gemeente Breda Evaluatie Singelmijden

Met de app ‘Positive drive’ spoort de gemeente Breda automobilisten aan de Wilhelminasingel in het centrum te mijden. De app is sinds 2016 in gebruik.

Foto: Mark de Rooij

Breda heeft het project ook naar andere delen van de stad uitgebreid. TwynstraGudde heeft de samenwerking tussen stakeholders geëvalueerd.

076 Op Weg

Breda investeert in bereikbaarheid, bijvoorbeeld door wegen slimmer en beter te gebruiken voor auto, fiets en openbaar vervoer. Eén van de hierop gerichte projecten is het beloningsproject 076-op-weg. Met dit project worden automobilisten gestimuleerd om de Wilhelminasingel rond het centrum tijdens de spits te mijden door te kiezen voor een andere route, een ander vervoersmiddel of een ander tijdstip. Regelmatige gebruikers van Wilhelminasingel zijn uitgenodigd via de app ‘Positive Drive’. Wie de app gebruikt, krijgt een beloning voor elke keer dat hij of zij de singel in de spits mijdt. De beloning bestaat uit spaarpunten die kunnen worden ingewisseld voor een cadeau.

Binnenstedelijke bereikbaarheid

Het Bredase project is afgeleid van verschillende spitsmijdprojecten op snelwegen uit het Beter Benutten Programma. Het project in Breda is het eerste project in Nederland om via een beloningssysteem de binnenstedelijke bereikbaarheid te vergroten. De resultaten van het aantal gerealiseerde spitsmijdingen vielen na één jaar echter tegen. Om te onderzoeken wat goed ging en wat in het vervolg beter kan, is TwynstraGudde gevraagd deze evaluatie te doen.

Samenwerkingsscan

Met de ‘Scan voor een vitale samenwerking’ als onderlegger, hebben we interviews afgenomen bij alle partners in het project: waarom werken we samen, hoe werken we samen en wat levert de samenwerking op? Vaak zijn positieve en negatieve resultaten van een project terug te voeren op factoren die in deze scan expliciet zijn gemaakt. We hebben gevraagd naar beslissende momenten, verbeterpunten en naar elementen waar men trots op is. De uitkomsten van de interviews hebben we teruggelegd in een ‘spiegelsessie’ met als doel om gezamenlijk een aantal lessen te trekken. Het bleek onder andere dat het enthousiasme voor het innovatieve project groot is, maar dat de inbedding van het project in de gemeentelijke organisatie beter kan.

wiel

Het resultaat voor de opdrachtgever

De uitkomsten van de evaluatie hebben we gepresenteerd op een A3-poster. Dus geen lijvig rapport, maar een praatplaat dat mensen inspireert en voortdurend een spiegel voorhoudt. Breda gebruikt de lessen en de succespunten van het Singelmijdproject nu in de uitbreiding van het concept in andere stadsdelen.

De meerwaarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde heeft de scan voor een vitale samenwerking ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met publiek-private samenwerking bij diverse programma’s en projecten. We koppelen die ervaring met betrokkenheid bij innovatieve oplossingen voor infrastructuur en mobiliteit. We zijn bovendien vertrouwd met het werk van de gemeentelijke overheid.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.