Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) Evaluatie reisinformatieketen openbaar vervoer

Overheden en vervoerders werken in het project Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) samen aan betere reisinformatie in het openbaar vervoer. In een evaluatie geeft TwynstraGudde helder inzicht in de kwaliteit de samenwerking.

Om het mogelijk te maken betrouwbare reisinformatie aan te bieden, is vanuit het project NDOV de reisinformatieketen voor het openbaar vervoer vormgegeven. Daarmee zijn de voorwaarden gecreëerd voor de ontsluiting van actuele reisgegevens.

Analyse functioneren reisinformatieketen

De vraag die centraal staat in de evaluatie is hoe de reisinformatieketen voor het openvaar vervoer functioneert en wat daarin de rol is van het NDOV. De aanpak is erop gericht het functioneren van de reisinformatieketen in haar veranderende context te analyseren. Feiten en ervaringen zijn verzameld via een reconstructiesessie, bureauonderzoek en interviews. Ook is een vragenlijst uitgezet onder de afnemers van de reisgegevens.

'De aanpak van TwynstraGudde is te typeren als niet te formeel en niet te veel papier. Er is veel waardering voor wat de evaluatie aan inzicht heeft opgeleverd. De aanpak heeft geholpen elkaar beter te begrijpen, wat nu al merkbaar is in de overleggen.'
Paul Vonk, voorzitter coördinatiegroep Nationale Data Openbaar Vervoer

Elkaar beter begrijpen

In een spiegelsessie presenteren onze adviseurs de belangrijkste conclusies. Samen met overheden en vervoerders wordt nagedacht over aanbevelingen om de reisinformatieketen voor het openbaar vervoer toekomstbestendig te maken. Wat verwachten overheden en vervoerders van elkaar, en van de rol van het NDOV? Zo levert de evaluatie hernieuwde energie op.

Wilt u ook de kwaliteit van uw samenwerking evalueren en/of doorpraten over reisinformatie in het openbaar vervoer, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.