Rotterdam-Rijn Pijpleiding Efficiënt portfoliomanagement bij Rotterdam-Rijn Pijpleiding

Rotterdam-Rijn Pijpleiding transporteert ruwe olie en halffabricaten van Europoort naar het Ruhrgebied. Veilig, betrouwbaar en zonder overlast voor de omgeving. Wij hebben geholpen de bedrijfsvoering efficiënter te maken door het portfoliomanagement te verbeteren.

Rotterdam-Rijn Pijpleiding is een gezamenlijke onderneming van BP, Shell en Ruhr Oel. Deze maatschappij exploiteert ondergrondse pijpleidingen met een totale lengte van bijna 500 km. In de loop van de jaren zijn veel activiteiten van dit bedrijf als een project gedefinieerd. De aansturing en control van het portfolio was daardoor complex. Ieder project moet immers volgens dezelfde richtlijnen van projectmanagement worden aangestuurd. Het managementteam van Rotterdam-Rijn Pijpleiding vroeg ons te helpen de werkwijze rondom projectportfolio te vereenvoudigen.

Afwegingskader

Wij hebben het portfolio geanalyseerd. Al snel werd duidelijk dat niet alle ‘activiteiten’ ook werkelijk een ‘project’ zijn in de zin van uniek, complex en multidisciplinair. We hebben een afwegingskader ontworpen: wanneer is sprake van een project en wanneer van meer reguliere activiteiten? Onder het motto ‘houd het eenvoudig en daardoor begrijpelijk voor de organisatie’ hebben we hebben daarbij drie slimme criteria gehanteerd. Geen ingewikkelde beslisbomen of flow charts. Door de drie criteria te volgen hebben we de lijst van activiteiten teruggebracht tot een tiental echte projecten. Wij adviseerden de andere activiteiten onder te brengen in reguliere onderhoudsplannen of activiteitenpakketten.

Portfoliomethodiek

Alle activiteiten hebben we opgenomen in een portfolio als basis voor een methode om op organisatieniveau de inzet van beschikbare mensen en middelen op de juiste manier te verdelen. Ook hebben we de project governance omschreven met daarin de rollen en taken van de verantwoordelijke functionarissen. Sturing en controle blijven, alleen op een andere manier.

Alle informatie over portfoliomanagement teruglezen? Lees verder

Efficiënte aansturing

We hebben onze analyse en aanbevelingen met het managementteam besproken. Het managementteam voert de door ons voorgestelde aanpak met de bijbehorende methodiek in. Het resultaat is, dat het leeuwendeel van de activiteiten straks op een reguliere manier, zonder onnodige projectbureaucratie wordt aangestuurd. Slechts projecten die je met recht zo kunt noemen, worden dan nog volgens het meer complexe projectmanagement aangestuurd.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben expertise op het gebied van portfoliomanagement en projectmanagement. Wij nemen als onafhankelijke buitenstaander met een frisse blik de organisatieportfolio onder de loep en komen dan met een voorstel dat direct kan worden geïmplementeerd.

Wij hebben een whitepaper geschreven over de grondbeginselen van succesvol portfoliomanagement. Aan de hand van tien succesfactoren en praktijkcases heb je praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Download hieronder het whitepaper.

New call-to-action

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.