Autorecycling Nederland Efficiënt en doelgericht werken bij Autorecycling Nederland

Autorecycling Nederland (ARN) werkt aan een hoogwaardige recycling van auto’s. Om hoge ambities te realiseren, is een nieuwe manier van werken ingevoerd: resultaatgericht en procesgestuurd, met meer focus en werkplezier. Als interim-manager heeft Roland van Mourik daarbij geholpen.

ARN is het expertisecentrum voor recycling, ketenbeheer, kennisuitwisseling en innovatie in de mobiliteitsbranche. Samen met haar ketenpartners zorgt ARN dat meer dan 95 procent van het gewicht van afgedankte auto’s een nieuwe bestemming krijgt. De ambitie is volledige autorecycling. Om invulling te geven aan deze missie is de organisatie verhuisd en is de structuur veranderd. Er is een omslag gemaakt naar resultaatgericht en procesgestuurd werken.

Een plattere organisatie

TwynstraGudde Interim Management heeft Roland van Mourik voorgedragen als directeur Autorecycling ad interim. Zijn taak was om de veranderingen in goede banen te leiden. Roland is vol enthousiasme aan de slag gegaan en heeft in een periode van negen maanden gezorgd dat de meeste wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Gebruik makend van passende principes van Het Nieuwe Werken is de organisatie platter geworden. Beslislijnen zijn kort.

Focus en werkplezier

Binnen ARN wordt tegenwoordig in projecten en teams gewerkt, met duidelijke doelen en helderheid over ieders rol. De medewerkers hebben goed zicht op wat er van hen wordt verwacht. Vergaderingen zijn doelgericht en er worden snelle stappen gezet als het kan. Ook geldt: afspraak is afspraak en we doen wat we beloven. Hierdoor kent de organisatie meer focus en meer werkplezier dan voorheen. Er zijn bovendien afspraken gemaakt om het werkplezier en de doelmatigheid te borgen.

Klaar voor de next level

De nieuwe manier van werken heeft ertoe geleid dat er meer ruimte is voor samenwerking binnen en tussen afdelingen. De visie, missie en beloften van ARN staan als een huis en er wordt daadwerkelijk samengewerkt om die te realiseren. De organisatie is sterker, actiever en succesvoller geworden. Toen Roland zijn opdracht had afgerond was de nieuwe wind voelbaar. ARN is klaar voor de next level.

 

Wil je meer lezen over handvatten voor slimme werkplekken? Download de whitepaper over wat we hebben geleerd van 25 jaar Het Nieuwe Werken en hoe we de lessen vertalen naar de toekomst van de werkomgeving.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.