Stichting Melanoom, het UMC Utrecht en Novartis Betere samenwerking leidt tot betere nazorg melanoompatiënten

De behandeling van melanoom staat op een hoog peil. Alleen de nazorg van patiënten kan beter. Met de patiëntenvereniging Stichting Melanoom, het UMC Utrecht en Novartis hebben we praktische en blijvende oplossingen gevonden om de zorg voor de patiënt aanwijsbaar beter te maken.

Samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg wordt in toenemende mate gezien als een van de belangrijkste manieren om de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen. De Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt in de praktijk steeds meer afhankelijk te zijn van de juiste samenwerking. Echt interessant wordt het als het gaat om samenwerking tussen partijen die elkaar niet even makkelijk vinden of tegengestelde belangen lijken te hebben.

Kijkglas voor samenwerking

De basis van goede samenwerking ligt in onze visie in een gedeelde ambitie en gezamenlijke belangen. De waarde die ieder van de partners toevoegt aan de keten van de zorgverlening, maakt het geheel sterker. Binnen een duurzame samenwerking worden vervolgens de belangen van alle betrokkenen geborgd. Wij gebruiken het Kijkglas voor samenwerking van Kaats & Opheij (2012) om complexe samenwerkingsverbanden te doorgronden en te optimaliseren.

We onderscheiden hierin vijf perspectieven. Naast ambitie en belangen kijken we naar de relatie tussen betrokkenen, de organisatie en het proces om de juiste stappen te kunnen zetten. Vanuit het kijkglas zijn we de dialoog aangegaan met de Stichting Melanoom, UMC Utrecht en Novartis. Dit resulteerde in een duidelijke gemeenschappelijke ambitie en gedeelde belangen, zeker wanneer het nazorg betreft voor patiënten die succesvol zijn behandeld met geneesmiddelen.

De mens achter de patiënt

Om de behoeften binnen de nazorg te kunnen concretiseren zijn we met melanoompatiënten in gesprek gegaan. We hebben een vragenlijst ontwikkeld die via Facebook, de website van Stichting Melanoom en mail is uitgezet. Dit leverde 56 bruikbare reacties op. Vervolgens hebben we verdiepende interviews afgenomen bij acht patiënten. De reacties hebben we verwerkt in een serie aanbevelingen, onderscheiden naar vier fases van behandeling tot en met nazorg. Belangrijkste leerpunt: het gaat na de behandeling in het algemeen gelukkig goed met de patiënten, maar de mens achter de patiënt kampt met veel twijfels en vragen. De nazorg die mensen ontvingen was hoofdzakelijk medisch van aard en bood weinig ruimte voor de menselijke aspecten.

Stappen naar de toekomst

Het UMC Utrecht, de Stichting Melanoom en Novartis zijn blij met de uitkomsten en de praktische aanknopingspunten om de zorgverlening verder te verbeteren. Het UMC Utrecht heeft al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Ook worden de resultaten besproken met de andere melanoomcentra in Nederland. Voor patiënten kan betere samenwerking leiden tot betere nazorg met meer aandacht voor onzekerheden en vragen en met psychische hulp om na de behandeling weer stappen naar de toekomst te zetten.

Onze toegevoegde waarde

Onze adviseurs hebben vanuit een neutrale positie, maar wel op een prikkelende manier de partijen bij elkaar gebracht. De toegevoegde waarde is dat hierdoor de bereidheid is gegroeid om met elkaar tot gedeelde ambities en belangen te komen. Dit heeft geleid tot veel onderling begrip en een goede basis voor verdere samenwerking.

Lees ook het nieuwsbericht dat door Stichting Melanoom is gepubliceerd 'Onderzoeksrapport Nazorg bij melanoom' geeft inzicht in behoefte van patiënt. Of lees het artikel Onvoldoende oog voor de mens dat gepubliceerd is in het Melanoom nieuws nummer 2.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.