Aanpak Van coalitieakkoord naar meerjarenbegroting in één dag

Een sessie om de ambities uit jouw coalitie- of raadsakkoord tijdens ‘De Dag van de Begroting’ concreet uit te werken en gelijktijdig met elkaar te doorleven.

 

‘Voor wat echt van waarde is’

‘Samen bouwen aan vertrouwen’

‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’

Dit is een greep uit de titels van de recentelijk beklonken coalitieakkoorden. Bijna alle Nederlandse gemeenten zijn op 30 maart 2022 fris van start gegaan met een nieuwe gemeenteraad. Een groot deel van de nu 344 gemeenten heeft intussen ook een college gevormd met nieuwe en bekende, enthousiaste wethouders. Dit betekent nieuwe politieke ambities die vaak direct betrekking hebben op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de grote woningnood, het vertrouwen in de lokale democratie of klimaatverandering. Deze ambities zijn vaak verwoord in een coalitie- of raadsakkoord. 

Om daadkrachtig en slagvaardig aan deze ambities te kunnen werken, is het belangrijk dat er een concrete vertaling wordt gemaakt naar de meerjarenbegroting. Voor de ambtelijke organisatie dient namelijk helder te zijn wat de politiek beoogt en hoe zij daar vanuit hun expertise invulling aan kan geven. Want alleen door een goed samenspel tussen organisatie en bestuur kun je als gemeente doortastend invulling geven aan maatschappelijke opgaven en ambities. 

'De begeleiding van TwynstraGudde heeft ons geholpen om de vertaling van het coalitieakkoord naar de begroting te maken. Door de heldere structuur en duidelijk de focus op het doel te houden, hadden we aan het eind van de dag een goed product.'
Mariska Derksen-Zondervan, Concerncontroller gemeente Zwartewaterland

De Dag van de Begroting 

TwynstraGudde biedt gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheid om in één dag het coalitie- of raadsakkoord te vertalen naar de meerjarenbegroting. Dit doen wij tijdens ‘De Dag van de Begroting’; een beproefd concept om – de soms ietwat abstracte – ambities concreet te maken. Door als organisatie met elkaar in één dag de doelen en activiteiten uit het akkoord te vertalen, krijg je direct grip op de omvang van de ambities, de noodzakelijke acties, de eventuele budgettaire spanningen en de wijze waarop de politiek bij de acties betrokken wordt. Maar net zo belangrijk is het dat je met je organisatie gezamenlijk het akkoord doorleeft en de dwarsverbanden ziet. Je krijgt dus niet alleen grip op de ambities, je bent als organisatie ook beter in staat om te werken aan opgaven die er voor de samenleving écht toe doen.

Onze aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk. Geen gemeente of akkoord is immers hetzelfde. We verdiepen ons daarom in de gemeentelijke context om een duidelijk beeld te krijgen van de lokale situatie. Samen met het management en inhoudelijk medewerkers (het aantal is afhankelijk van de organisatieomvang) werken we in één dag, tijdens diverse sprints van doelen, naar SMART–activiteiten voor het komende begrotingsjaar, naar budgettaire kader en bepalen we vervolgens welke voortgangsindicatoren het meest passen bij de monitoring. ‘De Dag van de Begroting’ is overigens niet alleen bedoeld voor een passende uitwerking van lokale ambities. Het is ook een interventie om het samenspel tussen organisatie en bestuur te verbeteren. Dit komt vooral doordat op ‘De Dag van de Begroting’ wordt uitgewerkt op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het coalitieakkoord, maar ook doordat er een breed gedeelde visie ontstaat op de richting waarin de gemeente zich de aankomende vier jaar beweegt.  

Over TwynstraGudde

De adviseurs van TwynstraGudde adviseren en begeleiden organisaties naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Graag denken wij met je mee om jouw coalitie- of raadsakkoord verder uit te werken. Mocht je vragen hebben over 'De Dag van de Begroting', laat hieronder een bericht achter. 

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.