Gratis quick scan Omgevingswet Heroriëntatie op je Programma Omgevingswet

Invoeren van de Omgevingswet is een complexe opgave. Een opgave die altijd anders verloopt dan vooraf bedacht. We zitten daar nu zelfs middenin. Door de coronacrisis is het noodzakelijk om te herprioriteren en de Minister heeft de invoeringsdatum (opnieuw) gewijzigd. 

Toch biedt de huidige adempauze ook bij uitstek ruimte voor heroriëntatie op de implementatie van de wet. De ingezette eindsprint om de instrumenten en systemen op orde te krijgen kan bijvoorbeeld worden omgezet in verdere uitwerking van vragen als: hoe gaan we opgavegericht werken? Wat is onze visie op participatie? En hoe gaan we effectief samenwerken? En vooral ook: hoe doen we dat nu we op afstand met elkaar samenwerken?

Gratis quick scan

Wij bieden de mogelijkheid om samen met de belangrijkste betrokkenen in beeld te brengen wat de voortgang van uw programma is en welke bijsturing er wellicht nodig is om je ambities en doelen te realiseren. Wij doen dit met de gratis Quick scan Programma Omgevingswet en gaan graag met je in gesprek over wat je programma nog nodig heeft. 

Naar de gratis quick scan

'Benut deze pauze en geef extra gas'

Werkwijze

De quick scan Programma Omgevingswet geeft een beeld van de mate waarin je in staat bent te voldoen aan de wettelijke vereisten én in hoeverre je jouw eigen ambities weet te realiseren. Indien hier complicaties bestaan, maken wij met onze scan inzichtelijk wat de onderliggende oorzaak is.

De scan gaat namelijk zowel in op de inhoud als op de organisatie van het programma. Daarnaast kijken we hoe je de ruimte die ontstaat als gevolg van de uitstel van de invoering van de wet, goed kunt benutten.

Basis van de aanpak is een online scan waarmee we op een snelle en doeltreffende manier in kaart brengen welke beelden betrokkenen hebben bij het programma én wat concrete verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. De scan bestaat uit 25 stellingen, waarop betrokkenen online reageren.

De stellingen zijn tot stand gekomen op basis van onze jarenlange expertise met programma’s en gaan over die factoren die het verschil maken tussen programma’s die slagen of falen. De scan heeft onder andere oog voor gevoelde urgentie, draagvlak, samenwerking en haalbaarheid. Wij bieden met de uitkomsten de mogelijkheid de interventies te doen die jouw programma nodig heeft.

Wij analyseren de uitkomsten van de scan en delen die met u op een overzichtelijke en heldere wijze. Samen met u geven we de uitkomsten echt waarde en geven we u de handvatten om uw programma bij te sturen, (weer) in control te komen en je ambities en doelen te realiseren.

Samengevat bestaat ons aanbod uit:

  • De quick scan Programma Omgevingswet (gratis).
  • Een analyse/ verbeelding van de uitkomsten (gratis).
  • Een (online) gesprek met één van onze adviseurs om uitkomsten te duiden en sturingsmogelijkheden te bepalen (€ 299).

Ja, ik maak gebruik van dit aanbod

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.