Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gratis quick scan Omgevingswet Heroriëntatie op je Programma Omgevingswet

  Invoeren van de Omgevingswet is een complexe opgave. Een opgave die altijd anders verloopt dan vooraf bedacht. We zitten daar nu zelfs middenin. Door de coronacrisis is het noodzakelijk om te herprioriteren en de Minister heeft de invoeringsdatum (opnieuw) gewijzigd. 

  Toch biedt de huidige adempauze ook bij uitstek ruimte voor heroriëntatie op de implementatie van de wet. De ingezette eindsprint om de instrumenten en systemen op orde te krijgen kan bijvoorbeeld worden omgezet in verdere uitwerking van vragen als: hoe gaan we opgavegericht werken? Wat is onze visie op participatie? En hoe gaan we effectief samenwerken? En vooral ook: hoe doen we dat nu we op afstand met elkaar samenwerken?

  Gratis quick scan

  Wij bieden de mogelijkheid om samen met de belangrijkste betrokkenen in beeld te brengen wat de voortgang van uw programma is en welke bijsturing er wellicht nodig is om je ambities en doelen te realiseren. Wij doen dit met de gratis Quick scan Programma Omgevingswet en gaan graag met je in gesprek over wat je programma nog nodig heeft. 

  Naar de gratis quick scan

  'Benut deze pauze en geef extra gas'

  Werkwijze

  De quick scan Programma Omgevingswet geeft een beeld van de mate waarin je in staat bent te voldoen aan de wettelijke vereisten én in hoeverre je jouw eigen ambities weet te realiseren. Indien hier complicaties bestaan, maken wij met onze scan inzichtelijk wat de onderliggende oorzaak is.

  De scan gaat namelijk zowel in op de inhoud als op de organisatie van het programma. Daarnaast kijken we hoe je de ruimte die ontstaat als gevolg van de uitstel van de invoering van de wet, goed kunt benutten.

  Basis van de aanpak is een online scan waarmee we op een snelle en doeltreffende manier in kaart brengen welke beelden betrokkenen hebben bij het programma én wat concrete verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. De scan bestaat uit 25 stellingen, waarop betrokkenen online reageren.

  De stellingen zijn tot stand gekomen op basis van onze jarenlange expertise met programma’s en gaan over die factoren die het verschil maken tussen programma’s die slagen of falen. De scan heeft onder andere oog voor gevoelde urgentie, draagvlak, samenwerking en haalbaarheid. Wij bieden met de uitkomsten de mogelijkheid de interventies te doen die jouw programma nodig heeft.

  Wij analyseren de uitkomsten van de scan en delen die met u op een overzichtelijke en heldere wijze. Samen met u geven we de uitkomsten echt waarde en geven we u de handvatten om uw programma bij te sturen, (weer) in control te komen en je ambities en doelen te realiseren.

  Samengevat bestaat ons aanbod uit:

  • De quick scan Programma Omgevingswet (gratis).
  • Een analyse/ verbeelding van de uitkomsten (gratis).
  • Een (online) gesprek met één van onze adviseurs om uitkomsten te duiden en sturingsmogelijkheden te bepalen (€ 299).

  Ja, ik maak gebruik van dit aanbod

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen