Organisatieontwikkeling Omgaan met spanningen

Sterke voetballers zijn tweebenig. Sterke managers ook. Het linkerbeen is flexibel, geeft ruimte en werkt op basis van vertrouwen. Het rechterbeen is efficiënt, minimaliseert risico’s en is ‘in control’. Wij helpen leidinggevenden hun tweebenigheid te ontwikkelen.

De wereld waarin jouw organisatie opereert, verandert. Van een wereld met afgebakende sectoren en hiërarchisch georganiseerde ketens gaan naar een wereld met tijdelijke, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Mensen functioneren in verschillende netwerken en dragen vanuit verschillende perspectieven bij aan de doelstellingen van je organisatie. Vaak ontstaat er spanning tussen beide werkelijkheden. Sommige managers hechten aan controle, terwijl anderen de grenzen van procedures opzoeken en daar soms overheen gaan.

Net als sterke voetballers

Om ruimte te bieden aan initiatieven van onderop en tegelijk grip te houden op de organisatie als geheel, is beheersing over twee benen nodig. Net als bij sterke voetballers. Het linkerbeen kan goed samenwerken over de grenzen van organisaties heen. Je bent buiten actief, zoekt de ruimte op en staat open voor vernieuwende oplossingen. Het rechterbeen blijft scherp op het doel gericht. Beide benen zijn nodig. Tweebenigheid maakt een organisatie wendbaar én doeltreffend.

Een proces waarin je krachten verenigt

We helpen je om de tweebenigheid van je organisatie te versterken. In onze methode combineren we de behoefte aan duidelijkheid, eenduidigheid en leiding (top-down) met de behoefte aan verbinding en draagvlak van onderop (bottom-up). Wij geven een proces vorm waarin deze krachten met elkaar worden verenigd. Door jezelf goed te kennen, te weten waar jouw krachten liggen en hoe jij je verhoudt tot anderen en de bredere context, ontstaat er een beeld van de waarde die alle individuen samen, in een team, hebben.

Denken en doen

We gaan met de leidinggevenden in je organisatie aan de slag. We maken van de werkwereld een leerwereld. Iedere deelnemer zoekt een persoonlijke casus om aan te werken. Zo integreren we het programma in de dagelijkse werkzaamheden. We vragen de deelnemers om het geleerde ook te delen met collega’s. In onze aanpak wisselen denken en doen elkaar voortdurend af. Een programma heeft een looptijd van maximaal twee jaar. In die tijdspanne is de concentratie maximaal en de wisselwerking tussen leren, werken en experimenteren effectief.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.