Wie we zijn Kwaliteitsgarantie

Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken, zien wij als een deel van onze professionaliteit. We hebben dat in onze werkwijze verankerd.

 

Kwaliteitsgarantie

Tevreden opdrachtgevers zijn voor ons de belangrijkste graadmeter van kwaliteit. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem helpt daarbij. Dat wij onze processen goed op orde hebben en daardoor kwaliteit kunnen bieden aan onze opdrachtgevers, bewijst onze ISO 9001-hercertificering die wij sinds 1996 hebben.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons vak en onze dagelijkse werkelijkheid. Dat uit zich in de manier waarop wij omgaan met onze kennis, onze mensen en onze productiemiddelen. Wij zijn actief bezig met onze CO2-reductie en zijn in het bezit van de CO2-prestatieladder niveau 3. Dit is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van steeds duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-prestatieladder als certificeringschema.

Certified Management Consultant

Sinds mei 2018 hebben wij het keurmerk van Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm). Deze internationale status biedt u de zekerheid dat u met het inhuren van TwynstraGudde organisatieadviseurs in huis haalt die werken volgens de hoogste standaarden. Organisatieadviesbureaus moeten aan strenge voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor dit keurmerk. Bureaus moeten aantoonbaar hoge eisen stellen aan hun projectresultaten en hun interne continuïteit en stabiliteit laten zien. Ook respect van andere bureaus en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, zijn belangrijke criteria voor het krijgen van een CMC Firm certificering.

Informatiebeveiliging

Het veilig omgaan en beheren van onze eigen informatie en die van onze opdrachtgevers is voor ons erg belangrijk. Een gedegen informatiebeveiligingssysteem is daarbij essentieel. Sinds 2022 zijn wij in het bezit van het ISO 27001-certificaat, waarmee wij laten zien dat informatiebeveiliging procesmatig is ingericht en maatregelen zijn getroffen tegen mogelijke informatiebeveiligingsrisico’s.

Klachtenregeling

Wij streven in de uitvoering van onze werkzaamheden naar een hoge kwaliteit van dienstverlening voor alle betrokkenen. Mocht u toch ontevreden zijn en wilt u hierover een formele klacht indienen, raadpleeg dan onze klachtenregeling.

De Klachtencommissie van TwynstraGudde spant zich in om een passende oplossing te vinden. Wij nemen gegronde klachten mee in de evaluatie van de organisatie en treffen waar nodig maatregelen om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.