Blogreeks Wat mag je ervan vinden als gemeenteraad ná de inwonersparticipatie?

Er is steeds meer ruimte voor inwonersparticipatie. Op het eerste gezicht een mooi initiatief, maar ook een uitdaging voor gemeenteraden. Hoe bied je hier voldoende ruimte aan en hoe verhoudt zich dat tot je eigen inbreng?

Toegevoegd door Lars Ruiter op 24 augustus 2022

Deze vraag is tweeledig: enerzijds is het belangrijk om inspraak van betrokken inwoners te faciliteren. Anderzijds is het van belang dat de raad positie durft in te nemen. Vergaande inwonersparticipatie vereist van de gemeenteraad dat hij – als hoogste orgaan – een stapje terug durft te zetten en ruimte biedt aan de inwoners die hij ook vertegenwoordigt.

In Heerenveen was het vergroten van inwonersparticipatie vier jaar geleden vooral een uitdaging. Nu is daar goed invulling aan gegeven. Door in deze bestuursperiode veel te experimenteren – onder meer door te werken met burgerbesluiten – hebben zij daadwerkelijk invulling gegeven aan participatie en tegelijkertijd hebben zowel de gemeente als de raad een beetje controle uit handen durven geven.

Inwonersparticipatie is een uitdaging voor gemeenteraden

Bij participatietrajecten is het echter belangrijk dat er geen sprake is van schijnparticipatie, stelt Bahreddine Belhaj – gemeenteraadslid in Lelystad en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dan heeft meepraten namelijk geen effect. Om dat te voorkomen, moet van tevoren helder worden besproken waartoe participatie dient.

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag? Wij zien diverse oplossingen om als raad en bestuur meer grip te krijgen op de onderlinge samenwerking. Dit kan via de ‘zachte weg’, bijvoorbeeld door te werken aan verhoudingen en relaties binnen de gemeente. Denk hierbij aan het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en organisatie. Ten slotte zijn er ook manieren die ingrijpen op de ‘harte kant’, zoals het optuigen van een regioraad om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen of het verstevigen van de griffie door er meer budget voor vrij te maken.

Wil je hierover in gesprek? Neem dan met één van ons contact op.

Blogreeks

Wil je ook de andere blogs in deze serie ontvangen? Laat hieronder je mailadres achter, dan sturen we je de volgende blogs toe. 

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Stuur mij de volgende blogs uit deze serie

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.