Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Raadsleden kunnen het niet overzien, maar moeten het wel controleren

  De vraagstukken van vandaag gaan over grenzen van organisaties en disciplines heen en vaak ontvouwt de oplossing zich pas gaandeweg. Ook zijn er veel vraagstukken bij gekomen door de vele decentralisaties van de afgelopen jaren: van jeugdzorg tot de Omgevingswet en van maatschappelijke ondersteuning tot integratiebeleid. In decentraal bestuurlijk Nederland is er sprake van een lekenbestuur. Dat wil zeggen dat raadsleden een vertegenwoordiging moeten zijn van de samenleving en hun praktijkervaring inbrengen. Wat mag je van hen verwachten?

  Toegevoegd door Lars Ruiter op 31 augustus 2022

  De landelijke media-aandacht voor de besluitvorming rondom een datacenter van Meta (Facebook) in Zeewolde gaf daar blijk van. De vraag die soms gesteld wordt, is of raadsleden de feitelijke impact van keuzes in complexe dossiers als deze, altijd goed kunnen doorgronden. Temeer omdat deze beslissingen – genomen door lokale overheden – van grote invloed zijn op de landelijke energievoorziening.

  Wat mag je van raadsleden verwachten

  Wat in ieder geval van belang is, is dat raadsleden goed in positie worden gebracht en op de hoogte zijn van de verschillende keuzes en daarmee samenhangende dilemma’s. De colleges vervullen hierin een belangrijke rol, want zij zijn het die de voorstellen doen aan de gemeenteraad en daarmee de besluitvorming voorbereiden. Het is om die reden van belang dat de raad en het college voortdurend met elkaar in gesprek zijn en blijven, ook juist als het spannend wordt.

  Aan de slag!

  Wil je meteen aan de slag? Wij zien diverse oplossingen om als raad en bestuur meer grip te krijgen op de onderlinge samenwerking. Dit kan via de ‘zachte weg’, bijvoorbeeld door te werken aan verhoudingen en relaties binnen de gemeente. Denk hierbij aan het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en organisatie. Ten slotte zijn er ook manieren die ingrijpen op de ‘harde kant’, zoals het optuigen van een regioraad om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen of het verstevigen van de griffie door er meer budget voor vrij te maken.

  Wil je hierover in gesprek? Neem dan met één van ons contact op.

  Blogreeks

  Wil je ook de andere blogs in deze serie ontvangen? Laat hieronder je mailadres achter, dan sturen we je de volgende blogs toe. 

  Lees ook het eerste blog:

  Stuur mij de volgende blogs uit deze serie

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen