Blogreeks Raadsleden kunnen het niet overzien, maar moeten het wel controleren

De vraagstukken van vandaag gaan over grenzen van organisaties en disciplines heen en vaak ontvouwt de oplossing zich pas gaandeweg. Ook zijn er veel vraagstukken bij gekomen door de vele decentralisaties van de afgelopen jaren: van jeugdzorg tot de Omgevingswet en van maatschappelijke ondersteuning tot integratiebeleid. In decentraal bestuurlijk Nederland is er sprake van een lekenbestuur. Dat wil zeggen dat raadsleden een vertegenwoordiging moeten zijn van de samenleving en hun praktijkervaring inbrengen. Wat mag je van hen verwachten?

Toegevoegd door Lars Ruiter op 31 augustus 2022

De landelijke media-aandacht voor de besluitvorming rondom een datacenter van Meta (Facebook) in Zeewolde gaf daar blijk van. De vraag die soms gesteld wordt, is of raadsleden de feitelijke impact van keuzes in complexe dossiers als deze, altijd goed kunnen doorgronden. Temeer omdat deze beslissingen – genomen door lokale overheden – van grote invloed zijn op de landelijke energievoorziening.

Wat mag je van raadsleden verwachten

Wat in ieder geval van belang is, is dat raadsleden goed in positie worden gebracht en op de hoogte zijn van de verschillende keuzes en daarmee samenhangende dilemma’s. De colleges vervullen hierin een belangrijke rol, want zij zijn het die de voorstellen doen aan de gemeenteraad en daarmee de besluitvorming voorbereiden. Het is om die reden van belang dat de raad en het college voortdurend met elkaar in gesprek zijn en blijven, ook juist als het spannend wordt.

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag? Wij zien diverse oplossingen om als raad en bestuur meer grip te krijgen op de onderlinge samenwerking. Dit kan via de ‘zachte weg’, bijvoorbeeld door te werken aan verhoudingen en relaties binnen de gemeente. Denk hierbij aan het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en organisatie. Ten slotte zijn er ook manieren die ingrijpen op de ‘harde kant’, zoals het optuigen van een regioraad om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen of het verstevigen van de griffie door er meer budget voor vrij te maken.

Wil je hierover in gesprek? Neem dan met één van ons contact op.

Blogreeks

Wil je ook de andere blogs in deze serie ontvangen? Laat hieronder je mailadres achter, dan sturen we je de volgende blogs toe. 

Lees ook het eerste blog:

Stuur mij de volgende blogs uit deze serie

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.