Blog Vijf tips om je zorgstrategie niet werkend te krijgen

De zorgsector is ingrijpend aan het veranderen. Steeds meer zorgorganisaties voelen de urgentie om nu in te spelen op de zorgtransitie die gaande is. De richting is daarbij in veel gevallen wel duidelijk; aan strategische ambities zijn dan ook geen gebrek. De realisatie daarvan is echter dé grote uitdaging. Als TwynstraGudde helpen wij zorgorganisaties om juist daarin uit te blinken: een slagvaardige strategie-implementatie.

Toegevoegd door Paul Boon op 2 september 2021

Je kunt de meest succesvolle en gedragen strategie bedenken, maar zelfs die krijgen pas waarde wanneer ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. En daar zijn (zorg)organisaties nou juist notoir slecht in. De meeste strategieën stranden dan ook al in de implementatiefase. Het levert menig bestuur of directieteam slapeloze nachten op. Het belang van strategie-implementatie komt daarom steeds vaker als prioriteit (en zorg) nummer 1 naar boven bij bestuurders.

Vijf faalfactoren bij strategie-implementatie

Ondanks dat van strategie-implementatie steeds vaker een topprioriteit wordt gemaakt, blijven er vele faalfactoren bestaan. Wil jij de strategie in jouw organisatie laten mislukken? Hieronder (met een knipoog) vijf ‘tips’ om je strategie niet werkend te krijgen.

Vijf tips om je strategie niet werkend te krijgen-Blog

cijfers-voor-blog-01-2Steek 80% van je tijd en aandacht in strategie-ontwikkeling

Laten we eerlijk zijn. Strategie-ontwikkeling is heerlijk om mee bezig te zijn. Toekomstverkenningen. Levendige discussies. Overwinnen van dilemma’s. Koers zetten. Veel leuker dan de hands-on implementatie daarvan. Steek daarom als bestuurder vooral je tijd (de 80-20 regel) in het opstellen van een omvattend en aansprekend strategisch plan. Het liefst één die nauwelijks ruimte laat voor tussentijdse ontwikkelingen. De realisatie/implementatie is niks meer dan een rechttoe rechtaan uitwerking van het strategisch plan.

cijfers-voor-blog-02-2Ga ervan uit dat iedereen in de top de (nieuwe) strategie doorleeft

Zorg voor een gebrekkige afstemming in het topmanagement over de strategische koers en de essentie van de beweging die gemaakt moet worden. Het strategiestuk ligt er immers ondubbelzinnig en je mag ervan uit gaan dat iedereen er dezelfde beelden en verwachting bij heeft. Het leiderschapsteam is daarmee ruim voldoende gemobiliseerd om leiding te geven aan de implementatie. En om eigenaarschap/lef te tonen op initiatieven die volgens hun echt impact maken op jullie strategische ambities. 

cijfers-voor-blog-03-2Zorg dat je organisatie door de bomen het bos niet meer ziet

Hoe hoog leg jij de lat? Je moet het verandervermogen van je organisatie niet onderschatten. Zet je organisatie schrap voor een ondraaglijk ambitieuze veranderagenda. Voorkom het samen maken van gerichte keuzes en het stellen van prioriteiten. Zorg voor een pluriforme aanpak, waarbij de veelheid van initiatieven waarschijnlijk wel tot enig succes zal leiden. Laat een duizend bloemen bloeien. Vier de conflicten die ontstaan doordat onvoldoende duidelijk is hoe verschillende initiatieven zich toch elkaar én de strategische doelen verhouden. 

cijfers-voor-blog-04-2Voorkom het versterken van verandervermogen

Veranderen is vandaag de dag een kerncompetentie waarvan je mag verwachten dat leidinggevenden en medewerkers die hebben. Doe een vanzelfsprekend beroep op hun bezieling en veerkracht om een bijdrage te leveren aan een succesvolle strategie-implementatie. Vaardigheden versterken zoals projectmatig werken  opstellen is zonde van tijd. Veranderen doen we immers door vallen en opstaan.

cijfers-voor-blog-05Beperk de implementatie tot enkel de ‘harde bovenstroom’

Strategie-implementatie gaat over de koers die is gezet. Houd je vooral bezig met het bereiken van de rationele doelen en tastbare resultaten. Via de verticale lijnorganisatie; met behulp van een gebruikelijke kaderbrief en het begrotingsproces. Al dat gedoe met een ‘zachte onderstroom’ - waarin je ook oog hebt voor componenten als cultuur, waarden, houding en gedrag - zijn een verspilling van tijd en aandacht.

Twijfel je?

Wil jij de strategie-implementatie in jouw organisatie juist versterken? Verloopt strategie-implementatie in jouw zorgorganisatie moeizaam? Wij denken en helpen graag met je mee. Over het proces, de context en inhoud van jullie aanpak. Vanuit TwynstraGudde hebben wij daarom een samenhangend geheel van instrumenten en methoden ontwikkeld waarmee je je strategie succesvol realiseert en/of de vaardigheden daartoe versterkt.

Stel een vraag

Wil je meer weten, kennismaken of doorpraten over jouw opgave? Vul dan hier  je gegevens in of neem gerust contact op met één van de onderstaande adviseurs.

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.