TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  4 aanbevelingen voor het succesvol realiseren van je veranderstrategie

  De agenda van het Integraal Zorgakkoord vraagt om stevige aanpassingen binnen en rondom zorginstellingen. Het IZA geeft richting in wat er te doen staat, maar de concretisering daarvan én vervolgens de realisatie is dé grootste uitdaging. De sleutel voor een succesvolle transitie naar een toekomstbestendig zorglandschap ligt dan ook voor een groot deel bij de zorginstellingen zelf. Maar hoe moet je als zorginstellingen de IZA-afspraken vertalen naar de (samenwerkings)strategie van je eigen organisatie en hoe breng dit vervolgens tot leven? 

  Toegevoegd door Paul Boon op 24 februari 2023

  Hierover gingen wij in gesprek met verschillende zorgbestuurders en bundelde dit eind 2022 samen tot een publicatie ‘Strategie-executie in de zorg’. In dit artikel geven wij vier aanbevelingen weer om een (meerjaren)strategie tot realisatie te laten komen.  

  cijfers-voor-blog-01-2Zorg voor een oprecht verhaal en heldere keuzes

  Succesvol je strategie bijstellen én realiseren is altijd maatwerk. Er is geen eenduidige methode die zomaar op iedere strategie toe te passen is. Je komt als organisatie steeds op een kruispunt te staan waar nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes begrijpelijk en oprecht kunnen uitleggen aan je medewerkers is van essentieel belang, en schept vertrouwen. Zelfs wanneer die keuzes niet altijd gewaardeerd worden.  

  cijfers-voor-blog-02-2Blijf continu in gesprek over de opgaven en jullie strategische keuzes

  Een veel voorkomende valkuil bij strategie-executie is dat men te snel en te top-down overgaat tot actie. Een gedegen aanpak hiervoor is zeker onontbeerlijk, maar het goed in gesprek komen (en blijven!) over je strategie blijkt minstens zo essentieel om de strategie met elkaar, in alle lagen, goed te doorleven. Je moet samen in gesprek blijven over de opgaven, ambities en keuzes, en deze waar nodig verder te concretiseren cq. bijsturen.  

  4 aanbevelingen voor het succesvol realiseren van je veranderstrategie

  cijfers-voor-blog-03-2Formuleer richtinggevende kaders, geen beperkingen 

  Onzekerheid is de bestaansreden van strategie. Als geen onzekerheid is, heb je geen strategie nodig maar een plan. En er is in deze periode veel onzekerheid. Van zorginstellingen wordt steeds meer gevraagd dat ze zich constant blijven aanpassen en vernieuwen. Wendbaarheid is daarin onmisbaar. Formuleer daarom vooral richtinggevende kaders in je strategie, die helpen bij het gaandeweg maken van de juiste keuzes. Teams en professionals willen vooral duidelijkheid over de prestaties die van hen worden verwacht en kunnen dan prima zelf bepalen hoe ze hun werk het best (anders) kunnen organiseren.  

  cijfers-voor-blog-04-2Werk opgavegericht en committeer je aan je missie

  Om te voorkomen dat medewerkers tegelijkertijd verschillende richtingen in worden gestuurd is het belangrijk om de missie van de organisatie goed aan te laten sluiten bij de realisatie van je strategie. Visie, missie en strategie moeten elkaar versterken als een vliegwiel voor verandering. Voor de realisatie kun je principes van ‘gedeeld leiderschap’ omarmen, waarbij alle collega’s door de gehele organisatie zich gezamenlijk inspannen voor het realiseren van je koers. In een opgavegerichte aanpak staan thema’s integraliteit en samenwerken centraal. Goed besturen betekent adaptief en reflectief blijven, zonder je diepe overtuigingen aan de kant zetten.  

  Magazine zorg strategie implementatieWij spraken bestuurders en directeuren over hun ervaringen met strategie-implementatie. We spraken over dilemma’s, over successen en over het zoeken naar de juiste balans tussen wat er moet gebeuren en wat je aankunt. Dit magazine is nu gratis te downloaden. 

  Tot slot

  Deze vier aanbevelingen helpen je niet alleen bij het vertalen en tot leven brengen van de IZA-afspraken naar je eigen organisatie, maar helpen je ook om in de komende jaren te blijven bijstellen en bijsturen. De strategie moet blijvend ruimte bieden voor aanpassing en bijsturing. Dat maakt strategie tot een onmisbare competentie voor iedere organisatie. En daarmee werk je aan de Zorg van Morgen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen