Nieuws Nieuwe participatieve methoden voor effectieve en rechtvaardige energietransitie

De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) start vier onderzoeksprojecten op, waarin consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoek gaan doen naar sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie. TwynstraGudde draagt als samenwerkingspartner bij aan twee onderzoeksprojecten. Dat doen we door ons netwerk en praktijkkennis beschikbaar te stellen. De komende jaren zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe (kwantitatieve) participatieve methoden.

Toegevoegd door Arnoud van Waes op 14 juni 2022

De energietransitie is een interdisciplinaire opgave: deze moet worden benaderd vanuit sociaalmaatschappelijk perspectief en samengaan met onderzoek naar technische oplossingen voor deze uitdaging. Het is hierbij belangrijk om de drijfveren van eindgebruikers in kaart te brengen, maar ook om te inventariseren welke technologische innovaties de transitie kunnen versnellen en hoe de betrokkenheid van burgers en andere directe stakeholders kan worden vergroot. Wij dragen hieraan bij door de volgende twee onderzoeken.

Onderzoek 'Participatory modelling with citizens and stakeholders'

De energietransitie heeft gevolgen voor iedereen. Het is daarom belangrijk om beslissingen te nemen die helpen om de klimaatdoelstellingen op een rechtvaardige manier te halen. Dat betekent dat overheden, bedrijven en burgers samen moeten nadenken over wenselijke oplossingen voor bijvoorbeeld de planning van een zonnepark of het aardgasvrij maken van een wijk. Wij ontwikkelen een methode die dit mogelijk maakt. We geven rechtvaardigheid een plek in de computermodellen die veelal gebruikt worden voor het bedenken van oplossingen. Dit onderzoek doen wij samen met de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Onderzoek 'Putting REsident Practices And REsidential areas at the center of a effective energy transition'

In kwetsbare wijken staan we voor de uitdaging om tot effectieve en schaalbare technologische energieoplossingen te komen, terwijl bewoners weinig vertrouwen hebben en minder betrokken zijn bij de energietransitie. In onze aanpak staan rechtvaardigheid en het welzijn van bewoners als volwaardige deelnemers in de energietransitie dan ook centraal. De betrokkenheid van professionals, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zijn ook cruciaal voor een succesvolle transitie.

In ons onderzoek werken we vanuit vier zogeheten Urban Living Labs: experimenteeromgevingen in de wijken van het onderzoek, waar we met bewoners, professionals, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en studenten aan de slag gaan. Samen brengen wij op elkaar inwerkende technische en sociale problemen in kaart en ontwikkelen we interventies voor een aantal concrete uitdagingen. Om op basis daarvan innovaties en concrete beleidsmaatregelen door te voeren. Dit onderzoek doen wij samen met een aantal universiteiten, gemeenten, provincies en andere kennisorganisaties.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze onderzoeken en hoe we dit aanpakken? Vul dan onderstaand formulier in. Eén van onze adviseurs neemt dan op korte termijn contact met je op.

Ja, ik heb een vraag

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.