TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Reputatie- & gedragsscan om zo in gesprek te gaan met je stakeholders

  De “coronatransitie” vraagt enorm veel van alle betrokkenen in de zorg. Van beleidsmakers en coördinerende organen tot specialisten, van verpleegkundigen tot huisartsen en van afdelingsmanagers tot toeleveranciers. Veel farmaceuten zijn aan de zijlijn blijven staan en dat is niet onopgemerkt gebleven in de media. Maar hoe blijf je in dialoog met je stakeholders? Lees meer in dit blog over de Reputatie- & gedragsscan waarbij je je eigen reputatie, waardes en gedrag in kaart brengt. Om zo beter in staat te zijn in gesprek te gaan met je stakeholders.

  Toegevoegd door Huub Raemakers op 23 april 2020

  Het ziet er naar uit dat de acute focus langzaam maar zeker kan worden verschoven naar het inhalen van uitgestelde zorg en het opnieuw organiseren van de zorg van de (nabije) toekomst. Deze uitdagende periode heeft ons geleerd dat onder meer het zelforganiserend vermogen in de zorg groot is, maar ook dat samenwerking noodzakelijk is om de problematiek te kunnen oplossen. Hierbij waren alle betrokkenen bereid om onder druk “over hun eigen schaduw” heen te stappen en ontstonden er samenwerkingsverbanden die daarvoor nauwelijks van de grond kwamen.

  Niet in verbinding

  Wat hierin opvalt is dat de meeste farmaceuten aan de zijlijn bleven en dat veel nieuwsberichten geen verbindende toon of strekking hadden: “druk op farmaceuten om coronapatenten te delen”; “tegen corona of pandemie, farmaceuten hebben dwang nodig”, “Coronavirus legt pijnpunten farmaceutische supply chain bloot” en “farmaceutische concerns moeten coronakennis vrijgeven”.

  reputatie en gedragsscan - in gesprek met stakeolders

  Deze kritische beschouwingen betreffen voornamelijk de corporate strategieën en reputatie, waar missie en visie en gepercipieerd gedrag ver uit elkaar blijken te liggen. Iedere farmaceut wil waarde toevoegen in de zorg en is vanuit de eigen “beyond the pill”-strategie (waardegedreven strategie) op zoek naar actieve samenwerking. Op corporate niveau blijkt nog steeds weinig aansluiting te ontstaan, terwijl regionaal en lokaal toenadering tussen individuele farmaceuten en zorginstellingen wel plaatsvindt. Ook in deze periode van samenwerking wordt de aansluiting maar moeizaam gevonden.

  Samenwerken

  Ik heb de afgelopen jaren met veel professionals van verschillende farmaceuten gesproken en gewerkt. Het viel me op dat ze met veel passie en enthousiasme “streden” voor succesvolle samenwerking met de verschillende stakeholders in regionale of lokale zorg. De innerlijke drive om echt waarde toe te voegen en een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg is in de praktijk echt aanwezig, maar wordt vaak belemmerd door zowel de eigen organisatie als door de magere reputatie van de meeste farmaceuten.

  In gesprek gaan en blijven met je stakeholders - doe de Reputatie- & gedragsscan

  Juist het constructieve gedrag van de eigen professionals is voor farmaceuten een cruciale troefkaart om waarde te kunnen toevoegen in de zorg. Om een constructieve dialoog aan te kunnen gaan met de relevante stakeholders als belangrijke voorwaarde voor een kansrijke samenwerking. Om vanuit die samenwerking in kunnen geven aan de waardegedreven strategieën die zijn ontwikkeld.

  Inzicht in je eigen reputatie en gedrag

  Vanuit die optiek is het voor farmaceuten van belang om goed inzicht te hebben in de relatie tussen reputatie, waarden van de organisaties en relevante gedragsaspecten. Een praktisch instrument om dit in kaart te brengen. En vervolgens gezamenlijk door te vertalen naar factoren en omstandigheden die de eigen professionals in staat stellen dat gedrag te laten zien dat de stakeholders uitnodigt voor een verdere dialoog. Dat instrument is beschikbaar.

  Lees meer over de Reputatie- & gedragsscan. Waarom dit jouw organisatie kan helpen om in gesprek te blijven en komen bij zorgorganisaties. Ik ga graag (vrijblijvend) het gesprek met je aan om hier over door te praten.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen