Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Presentatie procesplaat 'Tijdige netaansluiting op bouwplaats'

  TwynstraGudde heeft een procesplaat opgesteld in opdracht van de Taakgroep NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Hoofdvraag was: Op welke manier kan ‘tijdige laadinfra op de bouwplaats’ worden gerealiseerd. Donderdag 23 februari is deze procesplaat gepresenteerd door adviseurs David Ubbens en Sjoerd Jongsma tijdens de kennissessie ‘Laden op de bouw’, georganiseerd door de Buyer Group Zero Emissie materieel.

  Toegevoegd door David Ubbens op 6 maart 2023

  Procesplaat tijdige netaansluiting op bouwplaats

  Tijdige netaansluiting op bouwplaats

  David Ubbens en Sjoerd Jongsma hebben in de procesplaat de transitie naar ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ geduid met daarbij de belangrijke rol en randvoorwaarde van laadinfrastructuur. Dit kan zowel een netaansluiting zijn als tijdelijke voorzieningen zoals accupakketten of bestaande laadinfra.

  Huidige problematiek ontstaat met name doordat de netaansluiting niet tijdig kan worden gerealiseerd of dat een netaansluiting niet passend is voor het project. Vanuit het onderzoek is de boodschap dat juist de opdrachtgever meer en eerder kan doen om tijdig laadinfra te faciliteren voor de markt. Dit betekent een verandering van rol, waarbij ook de markt wordt uitgedaagd vroegtijdig mee te denken. Tijdens de kennissessie is o.a. een vermogenstool gelanceerd, welke de benodigde laadcapaciteit doorrekent (een handige tool voor opdrachtgevers) en werden verschillende initiatieven vanuit opdrachtgevers, markt en netbeheerder toegelicht.

  laadinfrastructuur bouwterrein

  Een inspirerende middag met zo’n 100 deelnemers vanuit de markt, netbeheerders en opdrachtgevers. Er worden mooie stappen gezet in de verschillende pilots en initiatieven om zo de theorie ook in de praktijk toe te passen. TwynstraGudde is hier o.a. mee bezig door het opzetten van pilots bij publieke opdrachtgevers om hier invulling aan te geven. Zo dragen wij bij aan het organiseren van deze randvoorwaarde voor de transitie in de bouw.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen