TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Portfoliomanagement op sectoraal niveau in de zorg

  Portfoliomanagement speelt een steeds grotere rol in het behalen van de organisatiedoelstellingen. De basisprincipes voor portfoliomanagement zijn duidelijk in afbakening, proces en afwegingskader. Met toenemende capaciteitstekorten in de zorg, ook bij leveranciers, lijkt de noodzaak tot gezamenlijke richting bepalen steeds meer aanwezig. Vanuit het IZA wordt erop ingezet “Om in 2025 (cross)sectoraal leveranciersmanagement in alle zorgsectoren ingeburgerd te hebben”. De HIPMa (Huisarts ICT Portfolio Management)-tafel is een voorbeeld van een landelijke portfoliotafel waarbij sectoraal leveranciersmanagement is georganiseerd. Werken de drie belangrijkste principes van portfoliomanagement ook op een sectorale portfoliotafel? 

  Toegevoegd door Chris van der Sluijs op 19 juni 2024

  De HIPMa-tafel is een initiatief van de huisartsensector. Hierbij wordt vraagbundeling en besluitvorming rondom projecten vanuit verschillende belangenorganisaties samengebracht met de leveranciers. De vraagbundeling was initieel vanuit verschillende organisaties onafhankelijk georganiseerd. Daarmee moesten leveranciers zelf schipperen tussen de belangen van iedere organisatie. De portfoliotafel is daarmee de plek om de vraagbundeling, het portfolio-overzicht, sectoraal in beeld te krijgen. 

  Sectorale vraagbundeling inzichtelijk maken

  Voor het toelaten van projecten op de portfoliotafel is er een afbakening en een portfolioproces georganiseerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken of iets een project is, maar ook welke voorwaarden op welk moment bekent moeten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wie de opdrachtgever is, hoe de financiering verloopt en hoeveel capaciteit dit van de ICT leveranciers vraagt. Deze manier van afbakening en procesvormgeving creëert een overzichtelijk portfolio waarin je snel de status van ieder project inzichtelijk hebt. Een mooi voorbeeld om sectorale vraagbundeling inzichtelijk te maken. Een proces en afbakening kunnen zonder extra stappen in de praktijk samen werken.

  Portfoliomanagement op sectoraal niveau in de zorg

  Goed afwegingskader is essentieel

  Vanuit vraagbundeling volgt, voor de portfoliotafel het belangrijkste en moeilijkste, keuzes maken. Een afwegingskader is essentieel om projecten en programma’s te wegen. Bij het ontbreken van een goed afwegingskader krijgen belangen meer de overhand met als risico dat er niet duidelijk richting gekozen wordt. De strategie van de organisatie biedt input voor dit afwegingskader. Kijkend naar de HIPMa-tafel zit op dit vlak de uitdaging. 

  Sectoraal gezien hebben alle partijen dezelfde ambitie. De strategie om deze ambitie te realiseren kan echter verschillen per organisatie. Dit is een van de grote verschillen met portfoliomanagement ín een organisatie. In een organisatie is er maar één visie. De uitwerking van deze visie naar een afwegingskader is daar ook nog steeds spannend, omdat belangen van het individu buitenspel gezet worden. Een sectoraal afwegingskader vraagt dus om een extra stap in gezamenlijke visievorming. Zonder deze stap is de kans groot dat belangen de overhand houden.  

  Portfoliotafel noodzakelijk

  Hiermee is een sectorale of landelijke portfoliotafel een veelbelovend middel en een noodzakelijk platform om de strategische keuzes in de zorg mogelijk te maken. Allereerst helpt het om vraagbundeling centraal te organiseren, voor het daadwerkelijke doel: keuzes maken tussen alle belangrijke projecten omdat we niet alles kunnen, is het moeilijker. Het is daarmee een portfoliotafel én een samenwerkingsverband. Dit vraagt extra stappen rondom visievorming naar een afwegingskader. Richt dus een robuust portfolioproces in én benader het als een samenwerkingsverband waarin iedereen iets komt halen en brengen. 

  Meer weten?

  Wil je ook meer structuur geven aan het maken van keuzes. Of wil je meer weten over wat wij doen met portfoliomanagement binnen de zorg? Stuur mij dan direct een bericht.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen