Blog Stand still, Sense, Listen: Persoonlijk leiderschap in deze tijd

Het Corona virus beneemt ons letterlijk de adem. We worden gedwongen om het langzamer aan te doen en komen bijna tot stilstand. Als mens, als werknemer, als maatschappij. Dit is een uiterst onzekere en spannende tijd. In beide betekenissen van “spannend”. Het doet een groot beroep op je eigen leiderschap. Dat vergt veel van je (persoonlijk) leiderschap.

Toegevoegd door Hans Frints op 18 maart 2020

Ik zie hierbij twee kwaliteiten van (persoonlijk)leiderschap, waarvan de eerste meer zichtbaar en direct nodig is. En een tweede kwaliteit, die ook hard nodig is, maar waar we tijd voor moeten nemen.

Snel schakelen in onvoorziene omstandigheden

De eerste kwaliteit is het leiderschap dat supersnel reageert op de crisis. Dat is heel hard nodig want mensen worden serieus ziek en kunnen doodgaan. Mensen, organisaties en onze maatschappij worden serieus geraakt en zijn in gevaar. Het is het leiderschap dat gaat over wat kan of moet ik doen.

Analyseren, acteren, doorpakken, doorwerken, maatregelen nemen, acties uitzetten, bijsturen. Overlevingskracht, de crisis te lijf gaan, verspreiding voorkomen, kritische processen door laten gaan. In gezin, familie, de organisatie waar je werkt. Prachtig wat ik daarin zie gebeuren. En hopelijk doen we de goede dingen, zeker weten doen we het niet. En hartverwarmend. Petje af. Hoe er bijvoorbeeld in de zorg wordt gewerkt en wordt (op)geschakeld, hoe iedereen op zijn of haar eigen manier “in actie komt”.

En hoe polariteiten zichtbaar worden. De nieuwe norm van ”social distancing” creëert een raar soort verhouden tot elkaar. De oproep is “houd afstand”. En tegelijkertijd voel ik steeds meer samenhorigheid, eensgezindheid, verbinding. In familie, onze organisatie en maatschappij.

Persoonlijk leiderschap

Onderstromen waar je mee te maken krijgt

De tweede kwaliteit van leiderschap is nog veel minder zichtbaar, daar komen we nog niet echt aan toe. Maar deze is voor mij gevoelsmatig net zo essentieel. Dat is het leiderschap dat niet gaat over doen en oplossen, maar contact zoeken met de grotere onderstroom. Met wat er achter deze crisis, op een fundamenteel niveau om aandacht vraagt. Daarvoor moeten we niet in de actie komen. Maar moeten we stil worden. Luisteren. Echt luisteren. “Sensen”. Welke boodschap zit hier achter? Voor ons. Voor mij. Waarom worden wij stilgezet? Waarom word ik stilgezet? Wat klopt hier niet meer in hoe we het met elkaar hebben geregeld en vraagt echt om aandacht? Het is niet de vraag wat moeten we doen of wat moet ik doen die dan centraal staat. Maar de vraag “wie willen we in essentie met elkaar zijn, wie wil ik zijn”? Wat is er echt belangrijk voor ons, voor mij, in onze relaties met elkaar? En een oriëntatie op welke kans, welke uitnodiging er ligt verscholen om het echt anders met elkaar te gaan doen.

Vernieuwing

Het leiderschap dat niet te probeert zo snel mogelijk terug te keren naar hoe het was, maar probeert om fundamentele vernieuwing vorm te geven. Hopelijk vinden we deze ruimte met elkaar om echt te luisteren.

Stay strong, stay healthy. Create space to listen.

Als je hierover meer wilt weten: in het On Purpose programma ontdek je meer over deze belangrijke leiderschapskwaliteit.

Waarom elke leider van stilte een gewoonte moet maken

De wereld is even tot stilstand gekomen. De natuur krijgt weer wat meer ruimte, vogels zingen volop hun lied. Maar hoeveel van die stilte beleef jij, als je vanaf de keukentafel je team probeert te motiveren? Juist die stilte kan ontzettend heilzaam zijn. De druk op iedereen is nu hoger. Je wordt nu enorm gevoed met signalen die je stresssysteem prikkelen. Iedereen weet dat stress, druk, je enorm gefocust kan maken. Maar je bewustzijn vernauwt ook. Wat dan slecht gaat, wordt heel overheersend, en dat werkt weer verlammend. Daarom is het belangrijk om jezelf uit dit soort impulsen te trekken. Om dat te doen, moet je je er bewust van zijn. Beseffen dat dit met je gebeurt. En hoe je dat doet? Via stilte. Contemplatie. Rust. Lees het artikel dat geschreven is door journaliste Patrizia Arena voor MT-online. Zij heeft mij samen met Karin Raes geïnterviewd.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.