Blog Meer woonkansen voor ouderen

‘Ouderen’, dat worden wij eens hopelijk allemaal. Voor mij persoonlijk is in ieder geval één ding duidelijk: als ik ouder word, wil ik zelf de regie houden en zelf keuzes kunnen maken die passen bij die levensfase en bij mij, ook als het gaat om waar en hoe ik woon.

Toegevoegd door Simone Swartjes op 21 mei 2017

Dit geldt voor de meeste mensen. Bovendien, verzorgingshuizen zijn er niet meer en de overheid stuurt erop dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven wonen.

Fysieke en sociale maatregelen

In mijn eigen omgeving hoor en zie ik hoe dit in de praktijk vaak goed werkt. Het is fijn om te kunnen blijven wonen in de buurt of wijk waar je de mensen kent en waar soms al een lange geschiedenis ligt. Daar liggen de contacten, het is vertrouwd en gelukkig is er soms ook ‘noaberschap’; zorg voor elkaar. Er zijn echter ook genoeg obstakels en verbeterpunten. Zo kan een aanpassing in huis prima geregeld zijn maar is het voetpad voor het huis gevaarlijk (‘ik heb een traplift maar ben buiten al twee keer gevallen’). De verlichting in de straat wordt als onvoldoende ervaren, waardoor men zich onveilig voelt als het donker wordt. Of extra hulp is gewenst bij bijvoorbeeld zware boodschappen of het onderhoud van de tuin. En laten we niet vergeten dat veel ouderen kampen met eenzaamheid; het faciliteren van ontmoeting in een buurt of wijk kan dat tegengaan. Het kan dus gaan om fysieke aanpassingen maar even zo vaak om sociale maatregelen.

Gezamenlijke opgave

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat een wijk of buurt plaats blijft bieden aan ouderen, dus levensloopbestendig wordt? Samen met Buro SBH hebben we voor gemeenten, bewoners en stakeholders een unieke werkwijze ontwikkeld die hierop antwoord geeft. Je creëert meerwaarde door er een gezamenlijke opgave van te maken met bewoners, gemeente, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en andere betrokkenen én door fysieke en sociale ingrepen met elkaar te verbinden. Investeringen krijgen een duurzaam effect, de wijk gaat er als geheel op vooruit, de sociale samenhang neemt toe en ouderen voelen zich langer thuis in hun eigen buurt of wijk.

Vrijblijvend kennismaken

Wij bieden de mogelijkheid om in een inspiratiebijeenkomst kennis te maken met deze werkwijze. Deze bijeenkomst bieden wij gratis en vrijblijvend aan. Hierin maken wij samen met jou en de stakeholders, zoals wijkteams, woningcorporaties en zorginstellingen, een plan van aanpak op hoofdlijnen voor de buurt of wijk. 

Meer over samenwerken binnen het sociaal domein

Ja, ik wil meer weten over deze aanpak

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.