Blog Marktontwikkelingen in de bouw

De afgelopen jaren zijn de nieuwsitems over mislukte aanbestedingen niet meer op één hand te tellen. Daarbij wordt steevast verwezen naar de overspannen marktontwikkeling in de bouw. Hoe zit het nou eigenlijk met deze marktontwikkelingen?

Toegevoegd door Alexander Blankestijn op 19 februari 2019

De stijging van bouwkosten wordt bepaald door twee ontwikkelingen; de structurele stijging door reguliere loon- en prijsstijgingen (zie www.bdb.nl) en de conjuncturele ontwikkeling, het spanningsveld tussen vraag en aanbod. Oftewel, wat doet de markt.

kostenontwikkeling-bouw

Bovenstaande grafiek laat zien hoe wij als TwynstraGudde verwachten dat de bouwkosten zich conjunctureel zullen ontwikkelen de komende jaren. Vertrekpunt daarbij is de rode lijn; de conjuncturele ontwikkeling volgens de BDB tot eind 2018 (BDB Marktindicator www.bdb.nl).

De afgelopen jaren heeft de bouw een onafgebroken groei laten zien. Wij verwachten in grote lijnen dat ook de komende jaren een aanzienlijke stijging van de bouwprijzen te zien zal zijn. De stijging van de marktprijzen kan met name worden verklaard door het grote tekort aan goed personeel en de disbalans tussen vraag en aanbod.

Door het gebrek aan capaciteit zijn bouwbedrijven kritischer geworden bij het aannemen van werk. Daarbij wordt weer rekening gehouden met reële percentages Algemene Kosten, Winst en Risico, hogere uurlonen en zeer beperkte kortingen over materiaal en werk wat wordt uitgevoerd door onderaannemers. Deze laatsten hebben in de afgelopen jaren vaak de rekening betaald voor de scherpe prijzen van de bouwbedrijven en zien nu hun kans schoon om goeie prijzen met ruime winstmarges te hanteren.

Het is vrijwel zeker dat de vraag de komende jaren hoog zal blijven, dit door de aantrekkende economie, de verduurzamingsopgave voor kantoren en de consequenties van het klimaatakkoord.

Daar staat tegenover dat de productie van de woningbouw achterblijft door een tekort aan bouwgrond en personeel, maar ook door hogere verkoopprijzen. De druk om aanzienlijk meer woningen te bouwen dan het huidige aantal blijft echter bestaan (1 miljoen woningen in 10 jaar versus de huidige 65.000 woningen die per jaar worden gerealiseerd).

Per saldo zal met name het tekort aan vakmensen en de druk op materiaalleveringen ervoor zorgen dat de groei van de afgelopen jaren wat af zal zwakken, de prijzen zullen echter onder druk blijven staan.

Onze verwachting is dat de marktontwikkeling, bovenop de reguliere loon- en prijsstijgingen, nog even zal doorzetten. Oorzaken hiervoor zijn onder andere een tekort aan geschoold personeel, de aantrekkende economie waardoor vraag en aanbod uiteenlopen en verduurzamingsopgave.

Actueel inzicht in de kosten van uw project en de huidige marktontwikkelingen? Neem dan contact op met onze specialist Alexander Blankestijn (aby@tg.nl).

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.