Blog Helpt groei medische diagnostiek krimp ziekenhuizen waarmaken?

Medische diagnostiek kan de gewenste krimp van ziekenhuizen faciliteren. Juist méér medische diagnostiek is dan gewenst.

Toegevoegd door Huub Raemakers op 29 oktober 2018

“Het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg voorziet in een beperking van de groei van de omzet van ziekenhuizen, die groei moet in 2022 naar nul. De kosten voor geneesmiddelen en de dure niet-inplanbare, hoog-complexe zorg blijven echter groeien. Daarom zullen ziekenhuizen op andere plaatsen niet alleen de groei moeten beperken, maar ook omzetkrimp moeten realiseren”, stelde Zilveren Kruis recent in Skipr. Net zoals Zilveren Kruis gaan steeds meer zorgverzekeraars de krimp bij ziekenhuizen faciliteren of afdwingen. Het kader is ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

De faciliterende rol die de medische diagnostiek in de transformatie van de ziekenhuizen kan spelen, krijgt weinig aandacht

De medische diagnostiek is een kostenpost, zo is de gedachte, die in het kader van de krimp verlaagd moet worden. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om de interne productie te verlagen en de efficiency te vergroten om zo de kosten van diagnostiek te verlagen. Verder wordt er onderzocht of de externe productie voor de eerstelijn of andere ziekenhuizen juist kan groeien. Om zo tot een betere benutting te komen van de dure capaciteiten. Ook uitbesteding wordt overwogen. Zeker nu marktpartijen aangeven besparingen te kunnen realiseren van tientallen procenten bij gelijkblijvende kwaliteit. Dat kan een ziekenhuis al snel miljoenen euro’s opleveren.

TwynstraGudde heeft dertig gesprekken gevoerd met bestuurders uit de medisch diagnostische sector. Hoe gaat de sector om met technologische innovaties, oplopende kostendruk en toenemende personeels-tekorten? Wat wordt de koers? Bent u geïnteresseerd in de resultaten van deze gesprekken? Wilt u meer weten over een aanpak die helpt?

Download rapportage

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.