Blog Gouden regels voor cultuurverandering

Cultuurveranderingen zijn populair. Tot voor kort werden grote veranderingen zoals fusietrajecten en reorganisaties vooral benaderd vanuit een bedrijfseconomische kant en bleef het gedrag en de organisatiecultuur onderbelicht. Wij hebben een praktische aanpak ontwikkeld voor cultuurveranderingen met 5 gouden regels.

Toegevoegd door Dorine Wesel op 15 mei 2013

De 5 ‘gouden regels’ voor u op een rij:

1. Kies een integrale aanpak

Cultuur is lastig te ‘isoleren’ en laat zich niet vastpakken als een aparte factor. Dat komt omdat cultuur niet een kenmerk is van de organisatie. ‘Een organisatie is een cultuur. Met daarin weer diverse niveaus en subculturen, die meer te beïnvloeden of te stimuleren zijn. Beschouw cultuur dus breed en zorg voor een zelfde brede visie over cultuur bij degenen die als cultuurdragers ‘gebombardeerd’ worden.

2. Leg het accent op ‘hier en nu’

Veranderen begint niet ver weg, maar juist in het ‘hier en nu’ en dicht bij het primaire proces: wat gebeurt hier en wat leren we daarvan? Pas op voor grote ‘diagnoses’ waar ‘IST’ en ‘SOLL ‘ vergeleken worden en waarin veel tijd geïnvesteerd wordt in het beschrijven van een gewenste cultuur. Maak de verandering daarentegen kleinschalig, lokaal, contextgebonden en op alle niveaus in de organisatie. Mensen moeten zelf de mogelijkheid krijgen om de cultuurverandering eigen te maken en het helpt om daarin verschillen toe te staan. Té vaak komen wij tegen dat een harmoniecultuur het doel is terwijl inmiddels bekend is dat  mensen niet als een ‘eenheidsworst’ beschouwd willen worden.

3. Pas op voor een ‘praat-theorie’; kies voor een ‘doe-theorie’

Veel praten over cultuur verandert de cultuur niet: cultuur is alles wat mensen doen, maar ook wat ze niet doen en (niet) laten zien. Aan dat gedrag liggen veronderstellingen en opvattingen ten grondslag. Het boven tafel krijgen hiervan is van belang omdat het helpt om mensen te laten inzien wat hun gedrag voor een deel stuurt. Kies voor een leerstijl waarin ‘doen’ centraal staat en waarin ervaringen besproken en geëvalueerd worden.

4. Zorg voor collectief leren

Voor cultuurverandering zijn vormen van collectief leren nodig. Collectief leren is met elkaar ontdekken hoe mensen samen een cultuur maken en hoe ze ook samen de instrumenten in handen hebben om deze te veranderen. Daar hoort ook bij dat het confronterend kan zijn om samen te beseffen hoe je ook gewoonten en ongeschreven regels in stand houdt. En dus moet leren om daar afstand van te nemen.

5. 'Zie je het gebeuren'

Cultuur is van ‘iedereen’, maar vast staat dat management een voorbeeldrol hierin heeft; management  doet cultuur verandering en corrigeert zichzelf. Dat laatste is evenzo belangrijk om te laten zien dat je ‘cultuur’niet even verandert! Ook laat het daarmee zien dat wat je voorstaat ; consistent en geloofwaardig is. Het tegendeel (niet consistent en ongeloofwaardig) is eigenlijk fnuikender dan ‘niets doen’.

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.