Blog Een verhaal van een konijnenhouder die door een crimineel is benaderd

Bijna één op de vijf boeren en tuinders geeft aan weleens iemand aan de deur te hebben gehad die zijn/haar boerenschuur of loods wilde gebruiken, waarbij de boer of tuinder vermoedde dat dit verband hield met drugscriminaliteit. Wij haalden persoonlijke verhalen op bij boeren en tuinders hoe zij benaderd zijn om hun boerenschuur te verhuren.

Toegevoegd door Sanne Groothuis op 13 oktober 2020

In deze blogreeks publiceren we enkele unieke verhalen om een beeld te geven hoe drugscriminelen te werk gaan op het platteland en hoe boeren en tuinders hierop reageren. We hopen hiermee mensen bewust te maken van het probleem.

Een verhaal van een konijnenhouder die door een crimineel is benaderd

Het verhaal

Een konijnenhouder vertelt ons over verdachte activiteiten aan de overkant van de straat. De eigenaar van het bedrijf is plots verhuisd en er woont momenteel niemand. Maar, zo vertelt de boer, er komen ‘op de meest gekke tijden vrachtwagens langs om mest te lossen’. Zo kwamen de nacht voor ons gesprek tussen 03.00 en 05.00 uur vrachtwagens lossen. De boer denkt dat er drugsafval wordt gedumpt, het is immers ‘nu nergens druk in de landbouw’. Ook wordt het bedrijf dat de locatie huurt ‘wel meer beschuldigd om dingen in de mest te mengen’. De konijnenhouder heeft dit bij de wijkagenten en politie aangegeven, maar deze ‘doen daar niets mee omdat zij ze op heterdaad moeten betrappen.’ De politie vertelt de boer dat hij moet aangeven wanneer met de mest gereden gaat worden, maar dat is de konijnenhouder niet van plan: ‘Dat doen we niet. Dat werkt zo niet in het buitengebied. Want als je dan meldt kan je gelijk iets terug verwachten. Wie de bal kaast, kan hem terugverwachten.’

'Dat doen we niet. Dat werkt zo niet in het buitengebied. Want als je dan meldt kan je gelijk iets terug verwachten. Wie de bal kaast, kan hem terugverwachten.'

Het bedrijf is ook bij de boer op het erf geweest, omdat ze mest moesten hebben. Hoewel de boer konijnenmest over had, wilde hij dat niet verkopen en heeft het bedrijf dus afgehouden. Op het moment zelf was ‘niets aan de hand, maar naderhand ging bij mij wel een belletje rinkelen dat iets aan de hand was.’ Niet veel later was namelijk een minishovel ter waarde van ongeveer € 20.000,- weggehaald en heeft de konijnenhouder niets meer van het bedrijf vernomen. Hij vermoedt dat de mensen zijn bedrijf hebben gezien toen ze om mest kwamen vragen.

Ons onderzoek

Deze konijnenhouder is één van de 12 boeren en tuinders die wij interviewden voor ons onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Lees hieronder meer over het onderzoek naar drugscriminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders.

Naar het onderzoek

Herken jij dit?

Ben je als boer of tuinder benaderd door een vermoedelijke drugscrimineel of ben je slachtoffer geworden van drugscriminaliteit en wil je jouw verhaal anoniem met ons delen? Stuur een mail naar Sanne Groothuis (sgs@tg.nl), één van de auteurs van het rapport, of kijk voor tips op de website van (Z)LTO.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.