Blog Een verhaal van een akkerbouwer die door een crimineel is benaderd

Bijna één op de vijf boeren en tuinders geeft aan weleens iemand aan de deur te hebben gehad die zijn/haar boerenschuur of loods wilde gebruiken, waarbij de boer of tuinder vermoedde dat dit verband hield met drugscriminaliteit. Wij haalden persoonlijke verhalen op bij boeren en tuinders hoe zij benaderd zijn om hun boerenschuur te verhuren.

Toegevoegd door Sanne Groothuis op 13 oktober 2020

In deze blogreeks publiceren we enkele unieke verhalen om een beeld te geven hoe drugscriminelen te werk gaan op het platteland en hoe boeren en tuinders hierop reageren. We hopen hiermee mensen bewust te maken van het probleem.

Een persoonlijk verhaal van een akkerbouwer in Zeeland over de benadering van een vermoedelijke drugscrimineel voor verhuur van een loods

Het verhaal

Bij een akkerbouwer is veel bedrijvigheid op zijn erf aanwezig waarvoor materialen en machines nodig zijn. Daar komen allerlei vertegenwoordigers voor langs. Zo ook voor meststoffen. Een agrarische ondernemer in de akkerbouw vertelt dat hij bij een handelaar meststoffen heeft besteld. Deze stoffen worden in december 2016 door een chauffeur van een transportbedrijf per vrachtauto geleverd. Dat verloopt voorspoedig. Twee tot drie weken later komt dezelfde chauffeur in een personenauto terug op het akkerbouwterrein van de boer, maar dit keer ‘met andere soort vragen’. De chauffeur is een Nederlandse man en is ruim 50 jaar oud. Hij belt aan en vraagt: ‘mag ik binnenkomen?’ De akkerbouwer laat de man binnen en gaat met hem aan de keukentafel zitten. Hij vertelt dat hij actief is in de transportsector en vertelt dat hij afkomstig is uit de scheepsvaartsector. De akkerbouwer heeft het gevoel dat de man niet goed in zijn vel zit. De chauffeur vraagt vervolgens of hij vrijuit kan spreken. Dat mag.

'Mag ik vrijuit spreken?'

Hij vraagt of hij een loods van de akkerbouwer mag huren. Een vreemde vraag vindt de boer, want hij heeft geen onroerend goed om te verhuren, uitsluitend om te exploiteren. De man geeft geen duidelijkheid over wat er zou gebeuren in de loods, maar wel dat de boer veel geld kan verdienen. Op dat moment krijgt de akkerbouwer het vermoeden dat iets niet klopt. De bedrijfsruimte zou bedekt worden met zonnepanelen op het dak, hij zou geen last en hinder ervaren, maar wat precies zou gebeuren in de loods wilde de man niet prijsgeven. Ook geeft de chauffeur aan dat hij een tussenpersoon is.

Als de akkerbouwer zou instemmen, dan wordt hij in contact gebracht met de mensen die feitelijk zouden huren. De boer denkt gelijk aan een stroman binnen het criminele circuit. Hij ‘wimpelt’ het gesprek af en de transporteur vertrekt. Hij is daarna niet meer gesignaleerd. Het gesprek verloopt naar zeggen van de boer open en vriendelijk en heeft in totaal 10 minuten geduurd. De akkerbouwer geeft aan geen melding te hebben gemaakt. Destijds voelde het doen van een melding niet zinvol. Achteraf gezien denkt de boer dat hij dat misschien wel had moeten doen:

‘Ik heb er niets mee gedaan, ook niet gemeld. Zou het wat uitmaken, dacht ik op dat moment. Ik tilde er niet zo zwaar aan. De man was vertrokken en ik heb hem nooit meer gezien. Ik vond het niet een melding waardig. Nu hoor ik dat het vaker gebeurt. Misschien was het beter geweest als ik het had gedaan.’

'Ik vond het niet een melding waardig. Nu hoor ik dat het vaker gebeurt. Misschien was het beter geweest als ik het had gedaan.’

Door een bijeenkomst over drugscriminaliteit in het buitengebied, georganiseerd door ZLTO, is de boer bewust geworden van de ernst van de georganiseerde drugscriminaliteit. Hij kwam erachter dat veel ondernemers in de agrarische sector te maken hadden met vergelijkbare en herkenbare situaties. Mocht hij nog eens geconfronteerd worden met dit soort verdachte en ongewenste verzoeken zal hij de politie inschakelen.

Ons onderzoek

Deze akkerbouwer is één van de 12 boeren en tuinders die wij interviewden voor ons onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Lees hieronder meer over het onderzoek naar drugscriminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders.

Naar het onderzoek

Herken jij dit?

Ben je als boer of tuinder benaderd door een vermoedelijke drugscrimineel of ben je slachtoffer geworden van drugscriminaliteit en wil je jouw verhaal anoniem met ons delen? Stuur een mail naar Sanne Groothuis (sgs@tg.nl), één van de auteurs van het rapport, of kijk voor tips op de website van (Z)LTO.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.